Ruoka ja Green Care

2 min read

MKN Yrityspalvelut· Muu yritystoiminta

Ruokapalveluiden laajentaminen Green Caressa kokonaisvaltaiseksi tuotteeksi

Mkn villiyrtit kuvatimoviljakainen

Ruoka ja Green Care

Villiruoka

”Hyvä ruoka – parempi mieli.”

Jo kautta aikain on tiedetty, että ruualla on ollut tärkeä rooli meilihyvässä ja ihmisen kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. On tärkeää, että syömme säännöllisesti ja monipuolisesti ravitsevaa ja terveellistä ruokaa. Mutta yhtä tärkeää on myös se miten syömme, missä ja kuka ruoan on laittanut.

Suomen luonto tarjoaa ehtymättömän ruoka-aitan erilaisten villiyrttien muodossa. Villiruoan syömisen ja keräyksen mahdollistaa jokamiehenoikeudet.

Villiruoaksi luokitellaan luonnosta saatavat/pyydettävät raaka-aineet, mm. villivihannekset, luonnonmarjat, sienet, erilainen riista ja luonnonkalat. Kun villiruokaa kerätään itse, antaa se poimijalleen jo itsestään oman elämyksen. Jotta löydät raaka-aineet, tulee sinun mennä metsään, niitylle, pellon pientareelle, vesistön ääreen. Villiruoan käyttäjät liikkuvat enemmän luonnossa ja se lisää kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Miten ruoka voidaan liittää paremmin osaksi Green Care- toimintaa?

Green Care -toimintatavan kolme peruselementtiä ovat luontoperustaisuus, kokemuksellisuus ja osallisuus. Hyvinvointivaikutukset syntyvät näitä elementtejä eri tavoin yhdistelemällä.

Usein ruokanautinto sisältää vain itse syömisen. Tätä ruokailukokonaisuutta voisi hyvin laajentaa kokonaisvaltaiseksi elämykseksi asiakkaille, joka sisältää kaiken toiminnan luonnossa - ruoan äärellä - siellä missä ruoka kasvaa.

Luontoperustaisuus:

 • Keskeistä on luonnon hyvinvointivaikutuksia hyödyntävä ohjattu luontokokemus
 • Ymmärrys luontosuhteen merkityksestä tavoitteiden saavuttamiseksi
 • Ruokailun raaka-aineet voidaan kerätä itse. Asiakkaat tulevat luontoon ja oppaan avulla he osallistuvat villiruoan keruuseen
 • Villiyrtit, marjat ja sienet voidaan kerätä kurssilla, jossa opitaan samalla itse aiheesta, mutta samalla nautitaan myös luonnon voimasta

Kokemuksellisuus:

 • Yhdistää ihmisen sekä luontoympäristöön että sosiaaliseen ympäristöön
 • Mahdollistaa oppimisen ja osallisuuden tunteelle
 • Kokemuksellisuuden avulla voidaan tavoitella aktivoivia tai rauhoittavia vaikutuksia
 • Osallistuvat henkilöt voivat palauttaa mieleen vanhoja oppejaan ja kokemuksiaan luonnosta ja ruokaelämyksistä

Osallisuus

 • Yhteisö, mielekäs tekeminen, ympäristö, luontoelementti tai eläimet mahdollistavat osallisuuden tunteen
 • Mahdollistuu sallivassa ohjauksessa ja omien voimavarojen puitteissa
 • Ruoan teko yhdessä - yhdessä kerätyistä raaka-aineista – luonnossa (laavut, nuotiot)

Kokonaisvaltainen luontoelämys ruoasta

Kun yhdistää ruokakokonaisuuden: raaka-aineiden keruun, ruoanvalmistuksen ja yhdessä syömisen – syntyy paras mahdollinen kokemus osallistuvalle. Tämä lisää hyvinvointia ja kuntoutumista sekä parantaa elämänlaatua - luontohoivaa. Lisäksi tämä voi myös lisätä osallistujan oppimista, koulutusta ja virkistymistä.

Green Care toiminta on aina toiminnan harjoittajalle ammatillisia, vastuullisia ja tavoitteellisia. Kun näitä eri Green Care toiminnan muotoja yhdistelee oman osaamisen mukaisesti, voi tarjota kokonaisvaltaisempaa kokonaisuutta ruokapalveluihin liittyen. Tämä lisää myös työllisyyttä alan toimijoiden keskuudessa, kun koko paketti on paremmin tuotteistettu.

Suvi Malin
Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset