Paikkatieto ja historialliset kartta-aineistot

1 min read

Maisema-asiantuntijat hyödyntävät paikkatieto-osaamistaan monipuolisesti

MKN maisema-asiantuntijat hyödyntävät paikkatieto-osaamistaan monipuolisesti jokapäiväisessä työskentelyssä. Paikkatietoa käytetään mm. erilaisten teemakarttojen laadinnassa, kaavaselvityksissä, maisemanhoitosuunnitelmissa sekä erilaisissa inventoinneissa ja kartoituksissa. Historiallisten kartta-aineistojen käsittely paikkatiedossa on olennainen osa erilaisten selvitysten ja suunnitelmien laadintaa.

Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan maakuntakaavoja varten laadittiin historiallisten kylätonttien selvitykset, jotka tuottivat tietoa kaavasuunnittelun tueksi Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen taajama-alueilla keskiajalla sijainneista kylistä.

Kysy meiltä lisää