Maisemaselvitys Keuruun Keskustan osayleiskaavatyöhön

1 min read

Maisemaselvitys palvelee sekä alueen kaavoitusta että muuta kehittämissuunnittelua.

Keuruun keskustan maisemaselvitys v. 2018 laadittiin Keuruun keskustan osayleiskaavan tausta-aineistoksi. Maisemaselvitys palvelee sekä alueen kaavoitusta että muuta kehittämissuunnittelua. Maisemaselvityksessä on kartoitettu Keuruun keskusta-alueen maisemarakenne, luonnonpiirteet sekä maiseman ja kulttuuriympäristön kannalta arvokkaat alueet ja kohteet. Selvityksen tavoitteena on, että maankäytön toimenpiteet vahvistavat alueen maisemakuvaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja.

Kysy meiltä lisää