Maisemanhoitosuunnitelma Lohjan Saaristoon

1 min read

Hoidettu kylämaisema on merkittävä vetovoimatekijä.

Lohjan Saariston maisemanhoitosuunnitelma 2018 käsittää kaikki Saariston alueen kylät. Sitä hyödyntämällä saadaan säilytettyä kylän maisemallista kulttuuriperintöä ja lisättyä maaseutumaiseman luonnon monimuotoisuutta. Kylämaisema on myös osa asukkaiden identiteettiä. Kulttuurimaisema ei säily ilman hoitoa ja vaatii kaikkien yhteistyötä. Hoidettu kylämaisema on merkittävä vetovoimatekijä uusille ja vanhoille asukkaille sekä matkailijoille. Suunnitelmassa on myös mietitty erilaisia tapoja hyödyntää kulttuurimaisemaa ja luontoa kylän toiminnassa tai matkailussa. Kylissä on paljon mahdollisuuksia näitä hyödyntävien palvelujen luomiseen.

MKN maisemapalvelut ovat laatineet myös useita muita mm. arvokkaiden maisema-alueiden maisemanhoitosuunnitelmia:

Kysy meiltä lisää