MAISEMA - Opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun, LANDSKAP - Guide för planering av markanvändning på värdefulla landskapsområden

3 min read

Julkaisut

Mikä on maisema, mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Julkaisu ”Maisema, opas arvokkaiden maisema-alueiden maankäytön suunnitteluun” tuo täsmällistä ja punnittua maisematietoa kuntien päättäjille, maanomistajille ja kaikille kansalaisille.
Oppaassa avataan maisemakäsitettä laajemmin, kerrotaan mistä aineksista maisema rakentuu ja mitä arvoja sisältyy arvokkaisiin maisema-alueisiin. Opas toimii työkaluna alueen erityispiirteiden huomioon ottamiseen, kun uusia toimenpiteitä suunnitellaan ja kohdennetaan arvokkaille maisema-alueille. Lisäksi oppaassa käsitellään mahdollisuuksia, joita maisema voi tarjota elinkeinoelämälle ja ihmisten hyvinvoinnille.
Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita koskeva päivitysinventointi ja siitä keväällä 2016 järjestetty kansalaisten kuuleminen ja lausuntokierros aiheuttivat monin paikoin vilkasta keskustelua. Kysymyksiä ja palautteita tuli muun muassa maisema-alueiden suhteesta maankäytön suunnitteluun, rakennuslupien myöntämiseen ja metsämaiden talouskäyttöön.
Nyt julkaistun oppaan tavoitteena on herättää katsomaan maisemaa uusin silmin. Tarkoituksena on myös edistää maankäytön suunnittelijoiden, maanomistajien, maaseutuyrittäjien ja asukkaiden välistä yhteistyötä ja ymmärrystä. Yhteistyö on olennaista, jotta myös tulevat sukupolvet pääsevät nauttimaan hienosta suomalaisesta maaseudun kulttuurimaisemasta. Oppaan tärkein tavoite onkin, tukea Suomen arvokkaiden maisemien säilymistä elävinä, asuinkelpoisina ja arvokkaina myös tulevaisuudessa. Maankäytön suunnittelussa on myös tärkeää huomioida valtakunnallinen tasa-arvoisuus.
Oppaan ovat laatineet Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten MKN maisemapalvelujen Jutta Ahro, Auli Hirvonen, Katriina Koski, Helena Pakkanen ja Riikka Söyrinki. Ympäristöministeriö on tukenut hanketta.

Voit lukea oppaan sähköisenä täällä.

Landskap - Guide för planering av markanvändning på värdefulla landskapsområden

Initiativet till guiden har uppkommit i och med den allmänna diskussionen om markanvändningsplanering och praktiska frågor kring denna. Hur bör landskapsvärden inkluderas i planering av landskap och kommuner? Kan man utveckla dessa värdefulla områden utan komplicerade tillståndsprocesser?

En förfrågan till tjänstemän inom markanvändning i de kommuner i södra Finland där det förekommer värdefulla landskapsområden fungerar som bakgrund till guiden. Svaren på denna förfrågan har presenterats i pratbubblorna i publikationen.

I guiden definieras begreppet landskap samt vilka element som bygger upp landskapet och vilka värden som ingår i värdefulla landskapsområden. Det är viktigt att känna till hur särdrag i landskapet bör beaktas då nya åtgärder planeras för dessa områden. Guiden tar även upp de möjligheter som landskapet kan erbjuda för näringslivet och människornas välmående.

Målsättningen med guiden är att väcka upp för att se landskapet med nya ögon. Syftet är även att främja samarbete och förståelse mellan markanvändningsplanerare, markägare, landsbygdsföretagare och invånare. Tillsammans kan vi medverka till att även kommande generationer får njuta av vackra kulturlandskap på den finländska landsbygden.

Guiden har sammanställts av Jord- och hushållskvinnorna i södra Finland, MKN landskapstjänster/ Jutta Ahro, Auli Hirvonen, Katriina Koski, Helena Pakkanen och Riikka Söyrinki. Miljöministeriet har stött projektet. Guiden finns att ladda här.