Maatilaselvitys Pohjois-Tampereen alueelle

1 min read

Maatilaselvitys on tarpeellinen taustaselvitys maatalousalueiden kaavoituksessa

Tampereelle tehtiin keväällä 2018 maatilaselvitys Pohjois-Tampereen strategista yleiskaavaa varten. Maatilaselvitys oli osa yleiskaavan lähtötietojen ja tavoitteiden kokoamista. Selvityksen tarkoituksena oli saada kokonaiskuva alueen toimivien maatilojen nykytilanteesta sekä koota toiminnan harjoittajien mielipiteitä ja tulevaisuuden tavoitteita.

Pohjois-Tampereen maatilaselvitys toteutettiin haastattelututkimuksena. Työhön liittyi myös tiedotuksellinen osuus, eli yleisötilaisuudet ja tilakohtainen tiedottaminen. Kohderyhmänä selvityksessä olivat alueen noin 100 aktiivitilaa. Vastausprosentti oli hyvä, 72%. Kyselyn pohjalta Tampereen kaupungin kaavoitus sai paljon materiaalia kaavan suunnittelua varten. Toisaalta selvitys antoi viljelijöille hyvän mahdollisuuden tuoda tarpeensa esiin.

Mikä maatilaselvitys on?

Maatilaselvityksessä selvitetään alueen maatalouden nykytila, maankäytön tarpeet sekä viljelijöiden tulevaisuuden suunnitelmia. Selvityksen tarkoitus on tukea kunnan maankäytönsuunnittelua. Maatilaselvitys räätälöidään yhdessä tilaajan kanssa, tilaajan tarpeet huomioiden. Maatilaselvitys kannattaa tehdä heti kaavatyön alussa, jotta mielipiteet ja suunnitelmat saadaan kaavoituksen tietoon ajoissa. Tällöin vuorovaikutus maanomistajien ja kaavoittajien välillä helpottuu ja ristiriidat vähenevät.

Kysy meiltä lisää