Asikkalassa hyödynnetään maiseman arvoa

3 min read

Asuminen ja elinkeinojen harjoittaminen ja etenkin maatalous jatkuvat ja pitävät alueet elävinä

Aikojen saatossa muovautuneet arvokkaat maisemat ovat osa suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. Maisemassa kyse ei kuitenkaan ole vain historiasta vaan myös tulevaisuudesta. Tämän on ymmärtänyt Asikkalan kunta, joka on päättänyt hyödyntää alueen arvokkaita maisemia markkinoinnissaan.

Asikkalan kunnan slogan on Asikkala – Portti Päijänteelle. Kunnan tonttitarjontaa onkin perinteisesti markkinoitu kuvankauniiden järvimaisemien avulla. Nyt kunnassa on havahduttu huomaamaan, että alueen kulttuuriympäristöä kannattaa hyödyntää markkinoinnissa monipuolisemmin.

Asikkalan kehityspäällikkö Isa Maunula kertoo, että kunnassa on tekeillä uudenlainen esite, jossa Asikkalaa esitellään arvomaiseman avulla yhteisöllisenä, luonnonläheisenä ja turvallisena paikkana asua, elää, yrittää ja harrastaa.

Nostamme esille tarinoita kylien asukkaista, yrittäjistä ja heidän siteistään ympäröivään kulttuuriympäristöön. Merkitsemme kartalle kylien maisemakohteet ja reitit. Kartalle pääsevät muun muassa korkeilla harjuilla kulkevat vaellus- ja pyöräilyreitit, jääkauden muovaamat mahtavat supat ja lähiruokaa tarjoavat maisemallisesti merkittävät pellot”, Maunula kuvailee.

Lisäarvoa tuotteille ja palveluille

Elinvoimainen seutu on houkutteleva ja viihtyisä asuinympäristö niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaillekin. Maisema-arvoja esiin nostamalla on mahdollista tuoda potkua jo olemassa olevien tuotteiden ja palveluiden myyntiin tai luoda uutta. Maaseudun arvokkaat maisemat säilyttävät arvonsa nimenomaan, kun asuminen ja elinkeinojen harjoittaminen ja etenkin maatalous jatkuvat ja pitävät alueet elävinä.

Asikkalassa maiseman tuotteistamisen koulutuksiin on osallistunut laaja joukko kuntalaisia. Mukana on ollut muun muassa kahvila- ja majoitusyrittäjiä, maisemaoppaita, kotiseutuaktiiveja. Aiomme entistä vahvemmin hyödyntää maisemaa lisäarvon luomisessa paikallisten yrittäjien tuotteille ja palveluille.”

Opasteet käyttöön

Hienot maisemat lisäävät kylien vetovoimaisuutta. Tätä arvoa kannattaa hyödyntää kylän kehittämisessä. Arvokkaat maisema-alueet tunnetaan huonosti, ne ansaitsisivatkin valtakunnallisen opastusmerkin, jotta jokainen tienkäyttäjä tunnistaisi liikkuvansa juuri arvokkaalla maisema-alueella.

Suunnittelemme maisemallisesti arvokkaiden reittien kyltittämistä. Ideana on, että reitit palvelevat omatoimimatkailijoita ja opastettujen retkien järjestäjiä ja auttavat nostamaan esille reitin varrella sijaitsevien yrittäjien tuotteita ja palveluita”, Maunula kertoo.

Kylään maisemaan opastaa, kuinka arvokkaita maisema-alueita voi hyödyntää

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, satoja valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja ympäristöjä ja satoja maakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita. Näiden alueiden edustavuus ja arvot on tutkittu ja tunnustettu, mutta niitä on yleisesti hyödynnetty vain vähän yritystoiminnassa ja kuntamarkkinoinnissa.

Kylään maisemaan -hankkeessa autamme Hämeen ja Uudenmaan maakuntien asukkaita, yrittäjiä ja muita toimijoita oivaltamaan arvokkaiden maisema-alueiden arvon ja hyödyntämismahdollisuudet”, kertoo maisema-asiantuntija Katriina Koski Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaisista.

Toivomme, että Asikkalan esimerkki innostaisi ja kannustaisi muitakin kuntia hyödyntämään upeita maisemia maaseudun markkinoinnissa ja yritystoiminnan kehittämisessä”, Koski painottaa.

Lisätietoja

Valtakunnallinen toiminta

Leena Lahdenvesi-Korhonen
maiseman- ja luonnonhoidon kehitysjohtaja
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry
p. 040 523 5133
leena.lahdenvesi-korhonen@maajakotitalousnaiset.fi

Häme

Katriina Koski
maisema-asiantuntija
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry
p. 040 148 8220
katriina.koski@maajakotitalousnaiset.fi

Uusimaa

Auli Hirvonen
maisema-asiantuntija
MKN maisemapalvelut
Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry
p. 0400 864 494
auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

Maa- ja kotitalousnaisten Kylään maisemaan -hankkeessa herätellään arvokkaiden maisema-alueiden asukkaita ja yrittäjiä huomaamaan oman kulttuuriympäristönsä arvot. Hankkeessa aktivoidaan kyliä ja kuntia viestimään maisemastaan ja arvostamaan omaa ympäristöään. Hanke toimii Hämeen ja Uudenmaan maakuntien alueilla. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Hämeen ja Uudenmaan Ely-keskukset.

www.maajakotitalousnaiset.fi/kylaanmaisemaan
FB ja IG: @kylaanmaisemaan