Mitä meillä on ruokana

Mitä meillä on ruokana -hankkeen materiaaliksi tehty koko perheen reseptivihko

Etukansi kati laszka v7a1538 pysty

Mitä meillä on ruokana? -toimintamalli ja -koulutuspaketti

Maa- ja kotitalousnaisten Tampereen talouskoulun säätiön tuella tehdyn Mitä meillä on ruokana? -toimintamallin tavoitteena on kotitalouksien ruokaosaamisen vahvistaminen ja perheiden hyvinvoinnin lisääminen yhdessä sosiaalitoimen kanssa.

Projektissa tuotettin resepti- ja vinkkivihko sekä luotiin koulutuspaketti ja toimintamalli sosiaalitoimeen vähävaraisille lapsiperheille tai maahanmuuttajaperheille.
Toimintamallin avulla lisätään näiden perheiden ruoka- ja ravitsemusosaamista heidän omassa kodissaan.