Vuohitalous elinkeinoksi

HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.6.2019

Vuohihanke tunnuskuva
Kohderyhmä: Aktiiviset vuohitilalliset, vuohituotantoa harkitsevat tai yleisesti vuohista kiinnostuneet.
Tavoite: Selvitetään, kuinka vuohitaloudesta saadaan kilpailukykyinen tuotantovaihtoehto Suomessa.
Mitä: Osa-alueina tuotosseuranta, ruokinta, jalostus, maidon laatu sekä talous. Haetaan tietoa toimivista käytännöistä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.
Miten: Mukana on viisi pilottitilaa, joiden kanssa hankkeessa selvitettyjä toimintatapoja kehitetään. Lisäksi järjestetään opintomatka Latviaan, tilavierailuja ja asiantuntijaluentoja.
Kertyvä materiaali kerätään tänne hankkeen kotisivuille kaikkien saataville.
Hanke jatkuu 30.6.2019 saakka, toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Suomenvuohen pukkilinjat löydät täältä sekä ohjeet niiden käytöstä täältä
Muokkaukset, korjaukset ja päivitykset taulukkoon: sanni.virtanen@proagria.fi

MATERIAALIT:

Aloittavan vuohitilan opas (pdf)

Vuohien tuotosseurannan ideointi ja suunnittelu

Lammas ja vuohilehdessä: Vuohiseminaari 2018; osa 1, osa 2, osa 3

TIEDOTTEET:
Hankkeen kesäkuulumiset 28.6.2017

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.