VoiMa Uusimaa - Voimaa maaseutuyritysten kriisin hallintaan Uudellamaalla

Voima kuva2 nettisivuille 620x360

Hanke toteutetaan Uudenmaan maaseutualueilla. Hankkeen kohderyhmänä ovat koko Uudenmaan alueella toimivat maaseutuyritykset sekä maatilat, jotka toimivat palvelu- ja matkailualalla tai joiden toimintaan muutoin poikkeustilanne vaikuttaa kielteisesti.

Miten yrityksen tulee toimia, kun se on kriisitilanteessa yllättäen toimintaympäristöstä tulleiden ongelmien vuoksi? Tämän hetken tilanne on kärjistynyt koko maailmaa heiluttavan coronaviruksen myötä. Tilanne järkyttää myös hankkeen kohderyhmänä olevia maaseutuyrityksiä ja maatiloja, erityisesti kun toiminta liittyy palvelu- tai matkailualaan tai alkutuotantoon, jossa tarvitaan ulkopuolista työvoimaa. Valtio ja muut toimijat ovat kohdentaneet erilaisia tukirahoituksia ja tilannetta helpottavia toimenpiteitä yrityksille kriisiajan yli selviytymiseksi. Näistä tukirahoituksista ja -toimenpiteistä yrittäjän voi olla haasteellista saada selvyyttä. On tärkeää, että yrittäjät löytävät ja saavat juuri heille sopivaa tietoa tarjolla olevasta tuesta.

Hankkeen tavoitteena on tukea Uudenmaan maaseutuyrittäjiä ja maatiloja, selviytymään koronakriisistä. Nämä edellä mainitut tahot toimivat palvelu- tai matkailualalla tai poikkeustilanne vaikuttaa näiden toimintaan muutoin kielteisesti. Hankkeen avulla tunnistetaan alueen maaseutuyritysten ja maatilojen ongelmia ja haasteita sekä autetaan heitä löytämään ratkaisuja ongelmiin, jotka voivat liittyä esimerkiksi kustannusrakenteisiin, kassakriisiin, työvoimakysymyksiin, henkiseen hyvinvointiin ja jaksamiseen.

Maaseutuyrittäjät ja maatilat saavat hankkeen avulla käyttöönsä tehokkaat neuvontakanavat ja - välineet sekä ajankohtaista tietoa yritystoiminnan eri osa-alueilta. Hanke lisää ja kehittää yrittäjien verkostoitumista ja vahvistaa yrittäjäominaisuuksia sekä innostaa etsimään uusia ideoita maaseutuyrittämiseen, jotta kriisitilanne kääntyisi mahdollisuudeksi.

Hanketta toteutetaan:

  • tiedottamalla
  • yrityskohtaisella neuvonnalla
  • tietoiskuilla/webinaareilla
  • kokoamalla porinaryhmiä sekä
  • videoimalla selviytymistarinoita.

Hanke täydentää Uudenmaan alueella sijaitsevien elinkeinoyhtiöiden kunnallisten elinkeino- ja maaseutupalvelujen, yrittäjä- ja etujärjestöjen, toimintaryhmien ja oppilaitosten tuottamia palveluja.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Proagria Etelä-Suomi ry. Mukana myös Nylands Svenska Lantbrukssällskap ja yhteistyökumppanina tiedottamisessa Uudenmaan yrittäjät ry.

Hanketta rahoittaa Uudenmaan liitto.

Hankkeessa tuotetut yritysesittelyvideot:

Myrskylän Pitopalvelu, Mia ja Juha Piskula

TunneLuonto, Maritta Vasarinen

Vuonotalli Solsikke, Liisa Kaitala ja Kirsti Lajunen

Hawkhill Cottage Resort, Annu Huotari

Webinaarit kuultavana alla:

Uudenmaan Ely, erilaiset koronatukiasiat 11.11.20 (ruotsinkielinen Tony Lassas)

Uudenmaan Ely, erilaiset koronatukiasiat 22.9.20 (suomenkielinen, Maria Konsin-Palva)

Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Ole rohkeasti yhteydessä hankkeen toteuttajiin

ProAgria Etelä-Suomi:

Auli Teppinen 0400 461 716 auli.teppinen@proagria.fi

Karita Alén 0400 461 708 karita.alen@proagria.fi

Suvi Malin 0400 682 334 suvi.malin@maajakotitalousnaiset.fi

Sanna Lento-Kemppi 040 544 7768, sanna.lento-kemppi@maajakotitalousnaiset.fi

Juha-Pekka Ryynänen 044 481 1148, juha-pekka.ryynanen@proagria.fi

Nylands Svenska Lantbrukssällskap:

Axel Falck 050 304 9144 axel.falck@nsl.fi

Hankkeen uutiskirjeet

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, kesäkuu 2020

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, syyskuu 2020

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille: Välkommen till webinar | Tervetuloa webinaariin, marraskuu 2020

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, marraskuu 2020

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, joulukuu 2020, kutsu viestintäwebinaariin 14.12.2020 klo 12

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, tammikuu 2021

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, helmikuu 2021

Uutiskirje uusmaalaisille maaseutuyrittäjille ja monialaisille maatiloille, maaliskuu 2021

Ryhmäporinat Teamsissä ti 23.6.20 klo 10.00

https://viesti.proagria.fi/g/l/289194/0/0/3429/1218/5