Virkistys- ja luontomatkailukohdetiedot avoimeen käyttöön Varsinais-Suomessa

ProAgria Länsi-Suomi

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailua kehitetään.

Dsc 3763

Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteiden tiedot ja toimijat kootaan yhteen
Varsinais-Suomen virkistys- ja luontomatkailukohteista kootaan tämän ja ensi vuoden aikana tietoa verkkopoh­jaiseen tietopalveluun. Aineisto julkaistaan avoimena da­tana osana aluetietopalvelu Lounaistietoa, jolloin se on vapaasti sekä maksutta kenen tahansa käytettävissä ja uudel­leenjaettavissa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tietopalvelun avulla alueen kunnat, matkailuyrittäjät ja yhdistykset voivat kehittää uutta yhteistyötä, toimintaa, tuot­teita, esittelymateriaalia ja parantaa palveluitaan asiakkaille. Aineisto on vapaasti jatkojalostettavissa, myös sovelluskehittäjille. Aineiston ylläpitoon kehitetään työkalu, jonka avulla kohteiden ylläpitäjät voivat päivittää kohdekohtaisia tietoja.

Auta tiedon keruussa

Tavoitteena on, että mahdolli­simman moni tiedon haltija ja sen tuottaja osallistuisi aineiston kokoamiseen an­tamalla tietoja maakuntamme kohteista. Tiedon keruussa hyödynnetään jo ole­massa olevia tietoja, mutta niitä tullaan täydentämään suorien yhteydenottojen pohjalta. Jos tiedossasi on virkistys- ja luontomatkailuun sopivia kohteita, niin ota yhteyttä hankkeen toteuttajiin Valoniassa niina.ruuska@valonia.fi tai Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa terhi.ajosenpaa@maajakotitalousnaiset.fi.

Lisätietoja Virkistys- ja luontomatkailukohdetietoa avoi­meen käyttöön Varsinais-Suomessa -hankkeesta: www.valonia.fi/virkistyskohdetietoa

ProAgrian tietosuojaseloste