Villiruoka valuutaksi

Haluatko taitavaksi sienestäjäksi tai villivihannesten kerääjäksi?

Villiruoka

ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaan maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat Villiruoka valuutaksi -hanketta Suupohjan alueella.
Hankkeessa on kaksi kohderyhmää: kerääjät ja ruoka-alan yrittäjät.

Uusia ja vanhoja kerääjiä opastetaan sienien ja villivihannesten keräämiseen: maastoretkillä kohotetaan jo osaavien kerääjien taitoja ja innostetaan uusia kerääjiä mukaan. Hankkeessa toimitaan euronkuvat silmissä, sillä hankkeen tavoitteena on saada kerääjille osaamisen lisäksi kanavia, joita pitkin he voivat myydä keruutuotteitaan ja ansaita rahaa. Erityiskohderyhminä hankkeella ovat nuoret sekä maahanmuuttajat. Joitakin keruuretkiä järjestetään venäjäksi.

Toinen kohderyhmä ovat alueen matkailu- ja ruokapalveluyrittäjät, joilla on työpajoissa mahdollista löytää ideoita omien palvelujensa kehittämiseen villiruokateeman ympärillä. Työpajojen lisäksi on varattu resursseja erilaisten kokeilujen tekemiseen. Yrittäjille on budjetoitu myös ulkomaan opintomatka. Myös yrittäjäosion tavoitteena on löytää heille mahdollisuuksia kehittyä liiketoiminnassaan.

Hankkeessa on partnereita Latviasta, Liettuasta ja Italiasta sekä Pohjois-Satakunnasta, jossa vastaavaa hanketta vetää Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaiset.

Hankkeen toteutusaika on 01.07.2017 - 31.12.2019 Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

Lisätietoja hankkeesta: Terhi Jaskari, 0400463129, terhi.jaskari@maajakotitalousnaiset.fi

Liity myös Facebook-ryhmään ”Suupohjan villiruokaihmiset”!