Valtaojat kuntoon -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 30.6.2017

Valtaojat kuntoon tunnus
Valtaojat kuntoon -hankkeen tavoitteena on saada uinuvat ojitusyhteisöt herätettyä toimintaan.
Tavoitteena on myös, että hankkeen aikana liikkeelle lähtenyt aktivoituminen ja sitä seuraava ojien kunnostustoiminta jatkuisi myös hankkeen jälkeen.
Tavoitteisiin pyritään välittämällä tietoa ojitusyhteisön aktivoinnista ja toimivan peruskuivatuksen hyödyistä.
Hankkeessa tullaan järjestämään aiheeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia ja retkipäiviä, jotka yhdessä konkretisoivat aktivoitumisesta seuraavan kunnostustoiminnan hyödyt ja mahdolliset kompastuskivet.

Seuraa ilmoitteluamme tulevista tapahtumista.

Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa. Hankkeen toteutusaika on 1.11 .2015- 31 .12.2016.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.