Työllistävä maaseutu

ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 30.6.2018

Tyollistava maaseutu www roolikuva
Maaseutuyrityksissä on paljon tekemätöntä työtä ja lisäapua saatetaan kaivata. Työn jakaminen lisää hyvinvointia sekä fyysisesti että henkisesti. Monissa maaseutuyrityksissä työ on pieninä palasina ja vaikka tilakoot kasvavat, ei välttämättä ole tarvetta kokoaikaisten työntekijöiden palkkaamiseen. Työllistävä maaseutu -hankkeessa kokeillaan muun muassa osatyöllistämismallia, jossa yritys saa tarvitsemansa työpanoksen ja työnantajavastuuta ja -riskiä jaetaan useamman yrityksen kesken.

Hankkeen tarkoitus ja toimenpiteet

Työllistävä maaseutu -hanke edistää eteläsavolaisten maaseutu- ja maatalousyrittäjien työhyvinvointia työn jakamisen ja oman työn johtamisen kautta. Hanke
 • kartoittaa työmahdollisuuksia eri yrityksistä ja yhdistää niistä kokoaikaisia tai osa-aikaisia työpaikkoja
 • valikoi työllistämismallin ja neuvottelee työnantajatahon luoduille työpaikoille
 • etsii sopivia työntekijöitä
 • valmentaa yrittäjiä arkijohtamiseen, henkilöstöresurssien suunnitteluun ja työnantajan rooliin niin asenteen kuin esimiestaitojen ja tietojen osalta.

Yrittäjä, kehitä valmiuksiasi

 • esimiestyössä
 • itsesi johtamisessa
 • muutoksen kohtaamisessa ja läpiviemisessä

Ajankohtaista juuri nyt:

Tarvitsetko lisäkäsiä arkeen tai töihin? Työntekijöitä tarjolla!

 • Pihatyöt - Nurmikon leikkuu, haravointi, puutarhan hoito, trimmaus yms. Alue: Mikkelin seutu
 • Metsätalous - Polttopuut, taimien istutus, raivaus jne. Alue: Mikkelin seutu
 • Konetyöt - Traktorityöt, kaivuri- ja kuormaajatyöt, kuljetus. Alue: Sulkavan seutu
 • Navetta/ Tuotantoeläimet - Lomituspalvelut, sijaisuudet. Alue: Mikkelin seutu
 • Toimisto/ Viestintä / Mainonta - Toimistotyöt, tapahtumatoiminta, hallinto, rekisterit, viestintä, graafinen suunnittelu, mainonta, markkinointi, asiakaspalvelu. Alue: Mikkelin seutu, Etelä-Savo ja muu Suomi
 • Ravintola/ Asiakaspalvelu - Kokki, tarjoilija, asiakaspalvelutyöt ravintolassa, matkailualalla, myymälässä. Alue: Mikkeli-Puumala
Ilmoita tarpeestasi/työmahdollisuudesta yrityksessäsi:
Niina Koponen, henkilöstöasiantuntija, hankevastaava, p. 043 826 7883, niina.koponen@proagria.fi

HR-palvelumme henkilöstöjohtamisen avuksi yrityksesi kehittämiseen

HR konsultointi
- Rekrytointikonsultointi
- Henkilöstöinvestoinnin kannattavuuslaskelmat
- Perehdytysprosessi, motivointi ja sitouttaminen
- Työyhteisösovittelu ja työyhteisön ongelmatilanteet
- Sisäiset kehityskeskustelut
- Työnantajan ja esimiehen työkalupakki
Henkilöstön kehittäminen
- Esimiesvalmiuksien kehittäminen, esimiehen työkalupakki
- Roolitus ja osaamiskartoitukset
- Insights persoonallisuusanalyysit
- Valmennukset
- Koulutukset
- Pienryhmätoiminta
- Opintomatkat
Lean-johtaminen
- Lean filosofia ja työkalut
- Lean prosessit
- Lean viikkosuunnitelma
- Lean arvovirtakuvaus
- SOP työohjeet
Lisätietoja: Työllistävä maaseutu -hanke, Niina Koponen, niina.koponen@proagria.fi, p. 043 826 7883
Seuraa hankkeen toteutusta:
proagria.fi/tyollistavamaaseutu
Työllistävä maaseutu -hankkeen vastuullinen toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Yhteistyössä mukana: Etelä-Savon TE-toimisto, kuntien työllistämisyksiköt ja MTK Etelä-Savo
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja kunnat
Hankkeen kesto: 1.1.2016-30.6.2018.