Tulosta maidosta-hanke

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi

Investoinneille ja yhteistyölle vauhtia, parempi tuottavuus ja talouden hallinta. Hankkeen toteutusaika: 1.11.2015- 31.10.2018.

Parrenpieli mna 6953

Tulosta maidosta-koulutushanke on päättynyt

Hankkeen aikana kokeneiden asiantuntijoiden johdolla perehdyttiin maidontuotannon uusimpiin tutkimustuloksiin ja ajankohtaisiin aiheisiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Kokemusten vaihto toisten yrittäjien kanssa toi virtaa ja uusia näkökulmia nurmen tuotannon virittämiseen uudelle tasolle.

Havainto-koulutuksissa oltiin useana vuotena sananmukaisesti ruohonjuuritasolla pellonpientareilla parempaa kasvua ja satoa tavoittelemassa. Navetoissa opittiin uusia asioita ja havainnoitiin tilanteita eri näkökulmista, mitä asioita parantamalla saadaan lisää maitoa samoilla panoksilla. Lean-koulutukset auttoivat parantamaan, kehittämään, selkeyttämään ja avaamaan uusia käytäntöjä arjen pyörittämisessä.

Koulutuksissa:
* Infotilaisuuksia, teemapäiviä, seminaareja
* Koulutusryhmiä
* Teoriaa ja käytäntöjä
* Etä- ja lähikoulutuksia
* Opintomatkoja koti- ja ulkomaille
* Esitelmän pitäjiä ja keskustelujen alustuksia oli pitämässä vierailijoita niin koti kuin ulkomailta.


Viljelijöiden pienryhmät:
* Navetat kuntoon
* Työtilat tehokkaiksi
* Jaksamista ihmisille - hyvinvointia karjalle
* Maitoa nurmesta
* Yhteistyötä lisää tilojen välille
* Talous syntyy tuotannosta
* Johtaminen

Hankkeen toteutusaika: 1.11.2015- 31.10.2018

Hanketta rahoitti Euroopan maaseuturahasto, Suomen valtio, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, kunnat ja meijerit.
Yhteistyössä TTS Työtehoseura, Karelia amk, Pohjois-Karjalan aikuisopisto.

EuroMaito-hankkeessa ideat innovaatioiksi.

7.9.2018 Valtimolla "Muokkausta, maitoa ja biokaasua" linkki pieneen kuvakoosteeseen/videoon pellolta:
https://www.youtube.com/watch?v=VoGJ2JRPo7s&feature=youtu.be

NAVETTARASTIT TALLENTEET

Puhetta maidosta ja investointinäkymistä, onnistuneiden investointien kartoituksen tulokset, Perttu Kattainen, ProAgria Pohjois-Savo

Kommentteja tuotantorakennusinvestointien suunnittelusta, Esa Heikkinen, ProAgria Kainuu

Koneet ja kalusto investointitilanteessa, Eerikki Kaila, TTS

Separoitu kuivajae kuivikkeena, Lilli Frondelius, LUKE Lantalogistiikka -hanke

GoPro DigiSop, Juha Kilpeläinen, Karelia-ammattikorkeakoulu

Maitomestari -pihattomallisto, tj. Janne Myöhänen, Mestarifarmi Oy

Työvoiman tarpeet ja oma jaksaminen investointitilanteessa, Arto Karila

HIEKKAPARSISEMINAARIN AINEISTOA 21.3.2017 Seinäjoella

Katso videotallenteet:
Virpi Kurkelan luento
Ari Korhosen luento
Jouni Pitkärannan luento
David Kammelin luennot 1 ja 2