Tietoiseksi EU-tuista

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2018

Eu tuet 0
Tietoiseksi EU-tuista –hankkeella parannetaan maakunnan maatalousyrittäjien tietoutta maataloustuista muuttuvassa maaseudun toimintaympäristössä. Hankkeessa myös kannustetaan alueen yrittäjiä monipuolistuvaan maataloustuotantoon, joka auttaa maatiloja selviytymään valitsevassa haastavassa taloustilanteessa.
Hankkeessa järjestetään tiedonvälitystilaisuuksia alueen maatalousyrittäjille.
Tiedonvälityksen aiheina ovat EU:n suorat,- osarahoitteiset- ja kansalliset
maataloustuet kasvi- ja kotieläintiloille. Lisäksi sähköinen tukihaku, investointituet ja Hyrrään liittyvät asiat käydään läpi hankkeen tilaisuuksissa.
Tavoitteena on tarjota kattava tietopaketti maatalouden eri tukimahdollisuuksista ja sähköisistä palveluista
Yrittäjille välitetty tieto auttaa koko maakunnan maataloutta pysymään ajan tasalla ammatinharjoittamiseen liittyvistä ajankohtaisista tukiasioista. Hanke on näin ollen merkittävä asia maakuntamme ruoantuotannonjatkuvuudelle ja hyvin hoidetun maaseudun säilyttämiseksi.
Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ja toteutusaika on 1.4.2016- 31.12.2018.
Tietoiseksi EU-tuista -hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.