Tehtävä Z

Neuvontajärjestöjen yhteistyöhanke nuorten arjenhallinnan ja kädentaitojen lisäämiseksi

Poika messuilla id 21614 1

Tehtävä Z -toiminnan avulla vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien nuorten itseluottamusta harjaannuttamalla kädentaitoja ja arjenhallintaa sekä lisätään osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Tavoitteeseen päästään Tehtävä Z ohjelmien ja vapaaehtoiskampanjan avulla. Hanke on neljän neuvontajärjestön yhteistyöhanke. Hanketta koordinoi Marttaliitto ja mukana hankkeessa ovat Finlands Svenska Marthaförbund, Taito ja Maa- ja kotitalousnaiset.

Ohjelmia järjestetään eri puolilla Suomea. Maa- ja kotitalousnaisten osalta hanketta toteutetaan Etelä-Suomessa.

Vuonna 2017 syksyllä maa- ja kotitalousnaisetn asiantuntijat toteuttavat ohjelman Janakkalassa. Vuonna 2018 ohjelmat toteutetaan Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla ja Uudellamaalla.

Yhden ohjelman pituus on noin kolme kuukauttaa ja se käsittää 8 tapaamiskertaa. Yhteen ohjelmaan otetaan mukaan 5-10 nuorta, jotka yhdessä maa- ja kotitalousnaisten asiantuntijan kanssa muodostavat toiminnallisen tiimin ja yhteistyössä valitsevat ja toteuttavat suunnitellun tehtävän. Tehtävä voi olla esimerkiksi virkistystilaisuuden järjestäminen vanhuksille palvelutalossa, tilan tai paikan siivoaminen tai pienimuotoinen kunnostaminen, pop up tapahtuman järjestäminen, ravintolapäivään osallistuminen ... Asiantuntija kuljettaa ohjelmaa eteenpäin ja on nuorille tuki, jonka kanssa he voivat kasvattaa ohjelmassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Ohjelman aikana nuoret saavat uusia ja vahvistavat jo olemassaolevia valmiuksia mm. arjen hallinnassa, kädentaidoissa, ryhmässä ja yksilönä toimimisessa sekä työelämässä tarvittavien hyvien käytöstapojen mukaisessa toiminnassa ja yhteisöllisyyttä lisäävien verkostojen luomisessa.

Neuvontajärjestöjen #pystyn2018 #jojagkan2018 kampanjan tavoitteena opettaa arjen taitoja 10 000 nuorelle

Johtavat neuvontajärjestöt käynnistävät 15.1.2018 yhdessä #pystyn2018 #jojagkan2018 kampanjan, joka haastaa koko Suomen kansan opettamaan nuorille arjen ja käden taitoja. Tavoitteena on opettaa nuorille vähintään 10 000 taitoa kampanja-aikana 15.1.–31.10.2018.

Kampanjalla järjestöt haluavat kutsua ihmiset jakamaan osaamista ja opettamaan nuorille niitä taitoja, joita nuori itse tarvitsee sujuvaan arkeen. Opetettava taito voi olla esimerkiksi leivontaa, ruoanlaittoa, siivousta, nikkarointia, remontointia, raha-asioiden hoitamista tai käsitöitä.

#pystyn2018 #jojagkan2018 kampanjan avulla tuodaan näkyväksi arkisia kodin ja arjen töitä, joita tarvitsemme jatkuvasti. Kampanjan avulla halutaan nostaa koti- ja käsitöiden arvostusta.

Osallistuminen kampanjaan on helppoa. Nuorelle opetetun taidon voi kirjata joko:
- internetissä www.pystyn.fi / www.jojagkan.fi
- sähköpostilla pystyn@martat.fi / jojagkan@martat.fi
- tekstiviestillä 050 339 0494
- Martat- ja Martha-lehdissä olevilla lomakkeilla

Taitojen kertymistä voi seurata reaaliajassa kampanjan kotisivuilla.

Hankeeseen on saatu rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä.