SataVarMa - Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantaminen Lounais-Suomessa

Satavarma2

SataVarMa - Mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantaminen Lounais-Suomessa

SataVarMa on mansikanviljelyn kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävä kehittämishanke Satakunnan ja Varsinais-Suomen alueilla. Vaikka mansikan markkinatilanne ja kysyntä on Lounais-Suomen alueella hyvä, tuotannon kannattavuudessa on kuitenkin parantamisen varaa. Kehittämällä ja tuomalla käytäntöön uusia, kestäviä tuotantotapoja ja hoitokäytäntöjä voidaan satotasoja lisätä ja sitä kautta parantaa mansikanviljelyn tuotantovarmuutta ja kustannustehokkuutta.

Hankkeessa etsimme ja kehitämme käyttöösi alan neuvojien ja tutkijoiden kanssa uusia viljelymenetelmiä ja toimintatapoja mansikan satotasojen kasvattamiseksi. Hankkeen toiminnasta pääosa suuntautuu tiloilla tehtäviin menetelmien testaukseen, esittelyyn ja kehittämiseen sekä uusiin käytäntöihin ohjaamiseen.

Hankkeen eri työpaketeissa esitellään ja testataan mm. erilaisia viljelyteknisiä ratkaisuja:

Viljelmän perustamistavat

 • Testataan Luonnonvarakeskuksen koekentällä Kaarinassa ja tilakohteessa Satakunnassa korotettua avomaan viljelypenkkiä ja tutkitaan sen vaikutusta mm. mansikan talvehtimiseen, sadon aikaisuuteen, määrään ja laatuun

Taimituotanto tiloilla

 • Suunnitellaan tiloille sopiva oma taimituotantomalli esimerkiksi soveltamalla Ruotsissa ja Norjassa käytettävää kevyttaimituotantoa ja tehdään tilakohteissa taimikasvatuskokeiluja.

Mobiilitekniikka hoidon ohjauksessa

 • Testataan tilakohteissa langattoman mobiiliteknologian käyttöä juurikerroksen kosteuden seurannassa ja sen luotettavuutta ja käytettävyyttä kastelun määrittämisessä

Kerrosviljelyjärjestelmät kausihuoneissa

 • Perustetaan Luken toimipisteeseen ja tilakohteeseen Satakuntaan esittelyviljelmä ja järjestetään halukkaille hankkeen viljelijöille tilaisuus hankkia kerrosviljelyyn sopivia kasvatusastioita kokeilua varten

Lajikkeisto

 • Hankitaan varteenotettavia uusia ulkomaisia ja kotimaisia lajikkeita viljelijöiden testattavaksi hankealueen eri osissa ja eri maalajeilla ja maistatetaan myyntitilanteissa marjoja kuluttajilla

Syystoimet sadon varmistamiseksi

 • Testataan erilaisten syyshoitotoimenpiteiden vaikutusta mansikan kukintoaiheiden muodostumiseen syksyn aikana

Marjojen säilyvyyden parantaminen

 • Hankitaan uusia kalvopakkauksia mansikan markkinointiajan pidentämiseen viljelijöiden kokeiltavaksi

Ulkomaanmatka

 • Tehdään ulkomaanmatka ammattikohteisiin ja tutkimuslaitoksiin

Tiedotus

 • kotisivut
 • Facebook-ryhmä
 • sähköpostilista (voit liittyä ryhmään jättämällä yhteystietosi alla olevalla lomakkeella)
 • julkaisut

Hankkeen puitteissa järjestetään useita viljelijätilaisuuksia, pellonpiennarpäiviä ja seminaareja sekä haetaan tietoa ja käytäntöjä ulkomaita myöden. Tiedot hankkeen etenemisestä ja tapahtumista saat kätevimmin liittymällä hankkeen sähköpostilistalle tai julkiseen SataVarMan Facebook-ryhmään. Hankkeen aikana luodaan viljelijöiden, neuvojien ja tutkijoiden kesken yhteistyöverkosto, joka hyödyttää koko tuotantoketjua aina kuluttajaan asti.

Loppuraportti

Lehtijutut

Matkakertomukset

Hankkeen loppuseminaarit syksyllä 2019
Järvenkylän viljelypäivät 8.5.2018
SataVarMa Taimipäivä 30.1.2018

SataVarMa-syysseminaarin esitykset 7.11.2017, Kokemäki

Jos olet kiinnostunut osallistumaan tilakokeiden järjestämiseen, viljelijätilaisuuksiin tai haluat lisätietoja hankkeen toiminnasta, ilmoittaudu mukaan ja pyydä lisätietoja:

Minna Pohjola, ProAgria Länsi-Suomi, 050 664 72, minna.pohjola@proagria.fi
Saila Karhu, Luonnonvarakeskus, 0295 326 214, saila.karhu@luke.fi
Marja Tuononen, ProAgria Länsi-Suomi, 040 5919 489, marja.tuononen@proagria.fi

SataVarMa-hanke Facebookissa
www.luke.fi/projektit/satavarma

Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset
Hankkeen kesto: 1.6.2016–31.5.2019

Tervetuloa mukaan kaikki mansikanviljelystä kiinnostuneet!

ProAgrian tietosuojaseloste