Ravinteet kiertoon -hanke

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2016

Clip image002
Ravinteet kiertoon -hankkeessa tehostetaan kierrätysravinteiden käyttöä Kauhavan ja Järviseudun alueella. Hankkeessa kartoitetaan Kauhavan ja lähialueen käyttökelpoiset lietemäisille orgaanisille lannoitteille soveltuvat varastopaikat (lietealtaat). Hankkeessa järjestetään tiedotustilaisuuksia lietemäisten orgaanisten lannoitteiden käytöstä sekä niiden varastoinnista (yhteisvarastot) ja levitystekniikasta. Pelloilla järjestetään työnäytöksiä sekä havaintolohkoja orgaanisten kierrätyslannoitteiden käytön tehostamiseksi. Hankkeessa tehdään tunnetuksi lietteen vetoletkulevitystä sekä biokaasulaitokselta saatavan lannoitteen käyttöä sekä sen lannoitus- ja maanparannusvaikutusta.
Hankkeen tavoitteena on edistää ravinteiden kierrätystä, peltojen kasvukunnon kohentumista sekä vesien suojelua. Lisäksi tavoitteena on parantaa maatilojen kilpailukykyä sekä yhteistyötä.
Tavoitteena ovat myös uuden lietteen levitysmenetelmän sekä kierrätysravinteista valmistetun lannoitteen tunnetuksi tekeminen. Yhteistyön lisäämistavoitteina ovat yhteisten vastaanottovarastoaltaiden perustaminen sekä yhteisen letkulevityskaluston hankinta.
Hankkeen tavoitteena on parantaa alueen elintarviketuotantoketjun resurssitehokkuuutta. Orgaaninen lannoitus ja kevyt, maata tiivistämätön, levitysmenetelmä parantavat maan kasvukuntoa ja kykyä varastoida fosforia. Hyvä kuntoinen maa sitoo fosforin itseensä ja näin vähentää vesistöjen fosforikuormitusta.
Hankkeen toteutuksesta vastaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Toteutusaika on 1.12-31.12.2016.
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.