ProYritys

ProAgria Etelä-Savo

ProYritys -hanke edistää maaseudun yrittäjien innovatiivisuutta ja johtajuuden kehittymistä

Istock 000070547867 proyrityses 0
Yrittäjä
Onko sinulla tarpeeksi asiakkaita?
Onko kassassasi tarpeeksi rahaa?
Haudotko yrityksessäsi ideoita, jotka kaipaavat jatkojalostamista?
Onko yritykselläsi investointeja edessä?
Kuluuko aikasi turhaan sähläykseen?
Tule mukaan ProYritys -hankkeeseen kehittämään yritystäsi!
Tarjoamme sinulle maksutta asiantuntijan kartoituskäynnin, jolla voidaan yhdessä miettiä yrityksesi seuraavia askeleita.

ProYritys -hanke edistää maaseudun yrittäjien innovatiivisuutta ja johtajuuden kehittymistä.

Kohderyhmänä ovat toimialasta riippumatta eteläsavolaiset maaseutuyritykset, yritystoimintaa suunnittelevat henkilöt sekä toimialan vaihtoa harkitsevat yrittäjät. Ideana on ohjata yrittäjät uudistamaan yritystoimintaansa ja parantamaan yrityksensä kannattavuutta. Kannattava yritystoiminta mahdollistaa yrittäjien toimeentulon ja uusien työpaikkojen syntymisen maaseudulle. Yritysten kehittymistä ja verkostoitumista tuetaan hankkeessa järjestettävillä teemapäivillä.

Kannustusta verkostomaiseen yrittäjyyteen

Tavoitteena on myös innostaa maaseudun pienyrityksiä verkostomaiseen yrittäjyyteen, ja tunnistaa siihen tarvittavia tukipolkuja. Syntyvillä verkostoilla on mahdollisuus hakeutua yritysryhmähankkeiksi. Tällä tavalla on käynnistyi vuosina 2016-2017 toteutettu Heimokylät kehittää -yritysryhmähanke, jossa oli mukana kuusi eteläsavolaista matkailu- ja ohjelmapalveluyritystä. Toinen ProYritys-hankkeessa valmisteltu ja parhaillaan käynnissä oleva yritysryhmähanke on Läntisen Savon elintarvikkeiden kehittäjät.

Selvitystä ja mallinnusta avaintoimialojen innovaatiovalmiuksista

Hankkeessa selvitetään myös eteläsavolaisten avaintoimialojen innovaatiovalmiuksia, pyritään tunnistamaan innovaatioaihioita ja edistämään yritysverkostojen syntymistä niiden ympärille.
ProYritys hankkeesta syntyy selvitys innovaatiotoiminnan mallinnuksesta, joka sisältää tietoa avaintoimialojen innovaatiovalmiuksien kehittämistarpeista. Verkostoselvityksellä saadaan luotua myös yritysasiantuntijoille verkostoitumisen työkalupakki, jota käytetään yritysverkostojen synnyttämiseen. Tietoa voidaan hyödyntää laajasti maakunnan elinkeinoelämän, erityisesti maaseudun kehittämisessä.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Savo yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskuksen kanssa. Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2015-31.8.2018.
Rahoitus: Eurooopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.

Heimokylät kehittää -yritysryhmähanke

Heimokylät kehittää -yritysryhmähanke toteutettiin kuuden mäntyharjulaisen ja pertunmaalaisen matkailu- sekä maaseutuyrityksen liiketoiminnan kehittämiseksi. Yritysryhmähankkeessa edistettiin yritysten verkostoitumista ja yhteistyötä mm. yhteisten tapaamisten kautta käsittelemällä ajankohtaisia matkailun asioita. Yrityskohtaisten kehittämistoimien kautta yritysten tuotekehityksen, markkinointiviestinnän ja liiketoiminnan osaaminen kasvoi. Hankkeen myötävaikutuksella luotiin uusia tuotteita ja palveluita sekä yksi uusi yritys. Yritysryhmähankkeen päätyttyä yritykset jatkavat edelleen verkostomaista toimimista keskenään. Hankeyritykset ovat yhteistyöyrityksiä paikallisessa VisitMäntharju-verkostossa, jonka kautta matkailun kehittämistoimia ja markkinointia jatkossa toteutetaan tarpeen mukaan.
Hankkeen toteutti ProAgria Etelä-Savo. Toiminta-aika: 2.2.2016-31.12.2017.
Rahoitus: Euroopan maaseuturahasto, Etelä-Savon ELY-keskus ja osallistuneet yritykset.