Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue

ProAgria Oulu

Tilaisuuksissa nostetaan näkyville biotalouden hyviä yritysesimerkkejä

C taimi mahosenaho aurkukk 0

Biotaloudessa on monipuolisia mahdollisuuksia

Biotalouden onnistumiset voivat liittyä maaseudun vihreän kasvun tuotteisiin tai palveluihin, kuten erikoiskasvien, kylämatkailun ja retkeilyn tuotteistukseen, paikalliseen jalostamiseen tai bioenergiaan.

Hanke välittää tietoa biotaloudesta alueen yrityksille ja asukkaille sekä järjestää vuorovaikutteisia informaatiotilaisuuksia, tekee paikallisia kyselyjä sekä tiedottaa median ja internetin avulla. Lisäksi hanke aktivoi eri tahoja ideoimaan uusia mahdollisuuksia ja tekemään ehdotuksia, mihin biotalouden kehittämisrahoitusta tulisi suunnata.

Oulun läheisyys mahdollistaa yrityksille vaihtoehtoisten ruoan jakelukanavien ja lähiluontopalveluiden kehittämisen. Alueen aktiiviset kylät ovat myös hyvä mahdollisuus toteuttaa kyläkohtaista yrittäjyys- ja kiertotaloustoimintamallia.

Oulun Seudun BiotalousLeader -kiertue on paikallinen tiedonvälityshanke.

Lisätietoja ja hankkeen tapahtumat http://www.proagriaoulu.fi/fi/biotalousleader/

Aikataulu
Vuodet 2016–2018

Kohdealue
Oulun maaseutumaiset alueet, Ii, Kempele, Muhos, Pudasjärvi, Utajärvi

Hallinnoija ja toteuttaja
Oulun Maa- ja kotitalousnaiset, ProAgria Oulu

Rahoittaja
Oulun Seudun Leader, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto

Mitä biotalous tarkoittaa?

”Biotaloudella tarkoitetaan taloutta, joka käyttää uusiutuvia luonnonvaroja ravinnon, energian, tuotteiden ja palvelujen tuottamiseen. Biotalous pyrkii vähentämään riippuvuutta fossiilisista luonnonvaroista, ehkäisemään ekosysteemien köyhtymistä sekä edistämään talouskehitystä ja luomaan uusia työpaikkoja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Tärkeimpiä uusiutuvia luonnonvaroja Suomessa ovat metsien, maaperän, peltojen, vesistöjen ja meren biomassa eli eloperäinen aines sekä makea vesi. Ekosysteemipalveluja ovat luonnon tarjoamat palvelut kuten hiilidioksidin sitominen ja virkistysmahdollisuudet. Biotalouteen kuuluu olennaisena osana myös se, että luonnonvaroja ei tuhlata, vaan niitä käytetään ja kierrätetään tehokkaasti.”

Lähde: Kestävää kasvua biotaloudesta - Suomen biotalousstrategia