Nurmesta tulosta -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2018

Nurmesta tulosta tunnus netti
Nurmesta Tulosta -hanke pohjautuu Nurmi Artturi -hankkeen ja Hävikit kuriin ja säilörehun laadunvaihtelu hallintaan -hankkeen (2011-2014) tuloksiin.
Hankkeessa edistetään nurmien tehokasta ja kannattavaa tuotantoa tiedonvälityksen keinoin.
Nurmesta Tulosta-hankkeessa perehdytetään viljelijät tunnistamaan tuotantokustannusten
eri tekijät ja parantamaan sen kautta tilansa kannattavuutta.
Hankkeessa järjestetään aiheeseen liittyviä tiedotustilaisuuksia sekä välitetään tietoa myös sähköisen median kautta.

Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.

Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.
Yhteistyökumppaneina toimivat Työtehoseura TTS ja Luonnonvarakeskus LUKE.
Hankkeen toteutusaika on 1.2.2016- 31.12.2018.

Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.

MATERIAALIT: