Menesty Maidolla

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 28.2.2019. Keskustelu ajankohtaisista asioista jatkuu Fb-ryhmässä www.facebook.com/groups/maitoajalihaa.

Menesty maidolla roolikuva 0621 gsh98i64 vastavalo 599857 vasen esite

Kasvata osaamista, verkostoidu ja innostu!

Maitotilan kokonaisuus on monien osien summa. Jotta kokonaisuus toimii sujuvasti ja taloudellisesti, osien saumaton yhteensopivuus tarpeen. Menesty Maidolla -hankkeen koulutuksissa yhdistyivät tuotannon perustana toimiva biologia, päivittäisten töiden johtaminen sekä tuotantotalous.

Koulutuksissa käsiteltiin käytännönläheisesti maidontuotannon kannattavuuden ja kilpailukyvyn kannalta tärkeitä teemoja. Maitotilayrittäjät saivat asiantuntijoiden ja yrittäjien osaamisen, käytännön kokemusten, tutkimustiedon sekä verkostojen myötätukea yrityksensä tavoitteiden kirkastamiseksi ja askelmerkkejä lähteä tavoitteita kohti.

Valmennuspienryhmissä ja teemapäivissä tarkasteltiin maidontuotannon eri osa-alueita pellolta tankkiin tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamiseksi mm. lean-menetelmien sekä yhteistyön avulla. Yrittäjät saivat tietoa syventämään ammatillista osaamistaan ja kasvattivat valmiuksiaan vastata maitoalan ja yrityksensä tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen toimintaa:

• valmennuspienryhmät
• yrityskohtaiset kartoitukset
• teema- ja ajankohtaispäivät
• opintomatkat
• uutta tietoa, verkostoja ja kokemusten vaihtoa

Koulutuksiin voivat osallistua tilan yrittäjät, palkatut työntekijät sekä tulevaisuuden jatkajat. Tilan koulutuskokonaisuuden laajuus muodostui tilan tavoitteiden mukaisesti. Koulutuksen kulmakivi oli valmennuspienryhmä, joka kokoontui asiantuntijan ohjaamana säännöllisin väliajoin 4-6 kertaa vuodessa. Ryhmätapaamisten välillä ohjelmassa oli ohjattuja ja arvioitavia etätehtäviä, jotka tukivat käsiteltyjä aiheita, pohjustivat ryhmätapaamisia sekä auttoivat tiedon soveltamista käytäntöön tilalla. Moniin koulutustapahtumiin oli mahdollisuus osallistua myös etänä internet-yhteydellä.

Tapahtumista ilmoitettiin ProAgrian nettisivuilla osoitteessa etela-savo.proagria.fi/tapahtumat.

Hankkeen toiminnasta ja alan ajankohtaisista asioista viestittiin myös Facebook-ryhmässä facebook.com/groups/menestymaidolla, joka on hankkeen päätyttyä laajennettu palvelemaan sekä maidon- että naudanlihantuottajia. Ryhmän nimi on Maitoa ja lihaa ja se löytyy osoitteesta facebook.com/groups/maitoajalihaa. Tervetuloa ryhmään!

Menesty Maidolla -hanke

Toiminta-aika: 1.3.2016-28.2.2019
Toteuttaja: ProAgria Etelä-Savo
Julkinen rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus

proagria.fi/menestymaidollahanke