Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa -hanke

ProAgria Itä-Suomi

Hankkeen tavoitteena on edistää Pohjois-Savossa kulttuuriympäristöön ja –maisemaan liittyvää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa.

Proagria p s kulttuurimaiseman kuva

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa -hanke

1.8.2017 – 30.9.2020, hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa 31.3.2021 saakka.

Hankkeen tavoitteena on

· edistää Pohjois-Savossa kulttuuriympäristöön ja –maisemaan liittyvää yrittäjyyttä ja elinkeinotoimintaa sekä maaseudun yhteisöllisyyttä

Hankkeen alatavoitteina ovat

· yritysten mukaan kohdentuvien, paikallisten, matkailua tukevien kulttuurimaisema- ja luontoarvojen kartoittaminen

· potentiaalisten yritysten aktivointi ja ohjaaminen yrityskohtaisille kehityspoluille

· matkailua tukevien maisemayritystuotteiden alustava lyhytkestoinen arviointi

· maisemaan ja ympäristöön liittyvien maaseudulla palveluja tuottavien yritysten verkoston luominen

Hankkeen toimenpiteet ovat

· yritysten kartoitus, joilla on potentiaalia kulttuurimaisema- ja luontoarvojen hyödyntämisessä

· yritysten aktivointi tiedottamalla ja kartoittamalla liiketoimintamahdollisuuksia

· aktivoituneiden yritysten kokoaminen verkostoksi

· alustava tuotteiden kehittäminen lyhytkestoisten arviointien kautta yritysverkostossa

· yritysten ohjaaminen tuote- ja yrityskehityksen jatkopoluille

· hankkeen koordinointi ja johtaminen

Hankkeen tuloksena

· saadaan uusia mahdollisuuksia kulttuuriympäristö- ja maisemayrittäjyydelle Pohjois-Savossa

· kooste maakunnan maisema- ja luontoarvoista tukemaan maakunnan matkailua ja tarjoamaan lähtökohtia uusien kulttuuriympäristö- ja luontomatkailutuotteiden kehittämiselle

· yritysten ja toimijoiden verkosto

Kulttuurimaisemasta liiketoimintaa – uusia palveluja ja elinvoimaa - hanketta hallinnoi ProAgria Pohjois-Savo ry. Hanke saa rahoitusta Euroopan maaseuturahastosta ja hankkeen päärahoittajana on Pohjois-Savon ELY- keskus.

Lisätietoja: Maisemasuunnittelun asiantuntija Sinikka Jokela puh. 0400 571 643, sinikka.jokela@maajakotitalousnaiset.fi