Kimpparenki - Maatilojen yhteinen työntekijä -hanke

ProAgria Keskusten Liitto

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.3.2019

Kimpparenki tunnuskuva netti
Maatilojen yhteinen työntekijä -tiedotushankkeen avulla tiloille pyritään tuomaan tietoa useamman tilan yhteisen työntekijän palkkaamiseen liittyvistä käytännön toimista kuten rekrytoinnista, perehdyttämisestä sekä työnantajana toimimisesta.
Hankkeen tiedotuksen avulla pyritään lisäämään tilojen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista.
Hankkeessa välitetyn tiedon myötä maatalousyrittäjät hallitsevat paremmin työnantajana toimimisen velvollisuudet ja osaaminen henkilöstöhallinnon hoitamisessa lisääntyy.
Hankkeen tiedonvälityksen myötä tilat löytävät yhteistyökumppaneita ja tiloilla olevat resurssit saadaan paremmin hyödynnettyä.
Kimpparenki -hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa.
Hankkeen toteuttaa ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.
Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016- 31.3.2019.
Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella.
Hankkeessa on toteutettu opas Yhteisen työntekijän palkkaaminen (pdf)