Kilpailukykyä kasviyrityksiin - KIPAKKA

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Savo

Hanke on päättynyt 31.3.2019.

Istock 000052807594 full kipakka

Kasviyrityksen menestyminen edellyttää tänä päivänä yrittäjältä monipuolista osaamista ja verkostoja. Kannattava liiketoiminta vaatii toimintaympäristön tuntemista, tietoisia valintoja ja aktiivista toimintaa valitun linjan mukaisesti.

Kilpailukykyä kasviyrityksiin Kipakka -hankkeen koulutukset oli tarkoitettu pitempään viljan tai erikoiskasvien viljelyä harjoittaneille sekä äskettäin kotieläimistä luopuneille tiloille. Koulutukset auttoivat kasvitiloja kehityämään määrätietoisesti alkukartoituksen antaman tilanneanalyysin pohjalta. Koulutuksessa yhdistyivät asiantuntijoiden osaaminen ja ajankohtainen tieto yrittäjän omiin tavoitteisiin, kokemuksiin, tietotaitoon sekä muiden osallistujien kokemuksiin.

Koulutuskokonaisuuden sisältö

  • Alku- ja loppukartoitukset
  • Pienryhmäkoulutusta
  • Kasvustojen havainnointia
  • Teemapäiviä & työnäytöksiä
  • Pellonpiennartapahtumia
  • Tilavierailuja & opintomatkoja
  • Oppimistehtäviä omilla tiloilla
  • Kokemusten vaihtoa

Lisätietoja:

Iina Haikarainen, luomukasvintuotannon asiantuntija, puh. 043 827 0632
Tuomas Ruottinen, kasvintuotannon asiantuntija, puh. 043 826 7888
Juha-Antti Kotimäki, luomukasvintuotannon erityisasiantuntija, puh. 050 301 1752
sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@proagria.fi
Kilpailukykyä kasviyrityksiin KIPAKKA -hankkeen toteutusaika oli 1.9.2015-31.3.2019.
Hankkeen toteuttivat ProAgria Etelä-Savo, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti ja Luonnonvarakeskus Luke.
Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus.