Kestävyyttä nurmesta

ProAgria Itä-Suomi

Nurmenviljelyn täytyy olla ympäristön ja tilan talouden kannalta kestävällä pohjalla. Hankkeessa etsitään tutkimuksen, tilatestausten ja koulutusten avulla ratkaisuja hiiliviljelytoimenpiteisiin, viljelyteknisiin toimiin ja pellonkäytön uudistuksiin talous huomioiden.

Kestavyytta nurmesta
Lippu ja lause suomi

Tuotantokustannusten nousu ja erilaisten ilmastotoimenpiteiden sovittaminen tilan tuotantoon tuo haasteita viljelijöille. Kestävä ja taloudellinen nurmentuotanto on avainasemassa nautakarjatilojen tuotannossa ja näihin asioihin kolmivuotinen Kestävyyttä nurmesta –hanke etsii vastauksia. Nurmenviljelyn täytyy olla ympäristön ja tilan talouden kannalta kestävällä pohjalla. Hankkeessa etsitään tutkimuksen, tilatestausten ja koulutusten avulla ratkaisuja hiiliviljelytoimenpiteisiin, viljelyteknisiin toimiin ja pellonkäytön uudistuksiin talous huomioiden.

Tutkimustieto jalkautetaan viljelijöiden tietoon pienryhmätoiminnan, pilottitilatoiminnan ja monikanavaisen viestinnän kautta. Hankkeelle on tulossa omat nettisivut, josta ilmoitamme kevään aikana seuraavien Facebook -tilien kautta: Luonnonvarakeskus, Maaninka, ProAgria Itä-Suomi ja Agrologiksi Savoniassa. Edellä mainitut tilit kannattaa ottaa seurantaan!

Hankkeen toimialue on Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Kainuu. Päätoteuttaja on Luonnonvarakeskus ja osatoteuttajina toimivat ProAgria Itä-Suomi ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, Yara Suomi Oy, Hankkija Oy sekä Boreal Kasvinjalostus Oy.

Hankkeen postaukset löytyvät Facebookista, Instagramista ja Twitteristä hashtagilla #kestävyyttänurmesta.

Yhteyshenkilöt:

Maarit Termonen, tutkija, Luke
Henna Hyttinen, TKI-asiantuntija, Savonia AMK
Kaisa Matilainen, kasvintuotannon asiantuntija, ProAgria Itä-Suomi