iSAGE -hanke - Innovation for Sustainable Sheep And Goat Production in Europe

ProAgria Keskusten Liitto

ISAGE-hankkeessa tutkitaan lammas- ja vuohituotannon kestävyyttä sekä tavoitellaan lampaasta ja vuohesta saatavien tuotteiden kulutusta.

Isagehankenettikuva

ISAGE hanke on päättynyt. Nelivuotisessa hankkeessa tutkittiin lammas- ja vuohituotannon kestävyyttä sekä tavoiteltiin lampaasta ja vuohesta saatavien maito- ja lihatuotteiden kulutuksen kasvua. Hankkeessa olivat mukana sitä johtaneen Kreikan lisäksi Espanja, Iso-Britannia, Ranska, Italia, Turkki ja Suomi. Suomessa hankkeessa keskityttiin lähinnä lammastalouteen. Hankkeen tavoitteena oli luoda ketterä työkalu kestävyysindikaattorin laskemiseksi, jolla voidaan tarkastella kestävyyttä jo yhden tilakäynnin aikana.

Tutustu Suomen osa-alueen loppuyhteenvetoon.

Hankkeen nimi, iSAGE, tulee sanoista Innovation for Sustainable Sheep And Goat Production in Europe. Hanke päättyi 31.12.2020. Hanketta rahoittivat Euroopan aluekehitysrahasto ja ELY-keskus.

Lue lisää hankkeesta: http://www.isage.eu