HorseSense

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Etelä-Suomi

HorseSensen yrittäjät kehittävät yhdessä kestävään hevostaitoon perustuvia palveluja.

Paivintalli

HorseSense-yritysryhmähankkeeseen osallistuu kuusi yrittäjää Hämeen ja Uudenmaan alueelta. Yritysryhmähanke HorseSense muodostuu pienistä, aloittavasta ja vakiintuneista hevosalan yrityksistä. Yritysryhmähankkeemme ihmisiä yhdistää rakkaus hevosiin ja halu kehittää korkealaatuisia sekä ihmisiä että hevosia auttavia, uuden ajan hevostalouden palveluja.

Hanke toteutetaan 1.3.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana. Hankkeessa mukana olevat yrittäjät täydennyskouluttavat itseään. Saamansa koulutuksen avulla heillä on tavoitteena kehittää uusia palvelutuotteista ja tehdä tuotekehitystä nykyisen palvelutarjoaman monipuolisemmiksi. Laajempi ja monipuolisempi palvelutarjonta mahdollistaa markkinoinnin uusille asiakasryhmille ja siten lisää yritysten liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Osa koulutuksista toteutetaan yritysryhmän yrittäjille yhdessä. Yrittäjien tavoitteena on keskinäisen verkostoitumisen kautta myös auttaa toisiaan, tukea sparrata, neuvoa ja yhdessä tuote kehittää palveluja hankkeen aikana.

Tutustu yrittäjiin ja hankkeen ajankohtaiseen viestintään FB-sivuilla.