Green Care

ProAgria Itä-Suomi

Green Care laatu- ja johtamisjärjestelmän periaatteiden käyttöönotto hyvinvointipalveluyrityksissä. Hanke on päättynyt 31.12.2018

Sadonkorjuu mna 8374

Green Care-Green Karelia

Hankkeen tavoitteena on valtakunnallisen Green Care-laatu- ja johtamisjärjestelmän käyttöönotto hankkeeseen osallistuvissa pohjoiskarjalaisissa hyvinvointipalvelualan yrityksissä.
Hankkeen tuloksena Green Care laatujärjestelmä-yritykset ovat oikeutettuja käyttämään valtakunnallista Green Care-laatumerkkiä (Luonto Hoiva & Luonto Voima), jolla osoitetaan hyvinvointipalveluyritysten tuottamien palveluiden laatu asiakkaille.

Green Care-yritysten palveluita ovat esim.
* sosiaalipedagoginen eläintoiminta
* eläinavusteinen terapia
* tavoitteellinen luontoliikunta
* luontoavusteinen elämyspedagogiikka ja ekopsykologia,
* puutarhaterapia,
* kuntouttava ja osallistava työ maatilalla ja metsässä.

Green Care-Green Karelia-hanketta toteutetaan yhteistyössä ProAgria Pohjois-Karjalan Maa- ja kotitalousnaisten ja Karelia Ammattikorkeakoulun kanssa.
Hanketta rahoittaa ELY-keskus, EU:n sosiaalirahasto, Josek, Keski-Karjalan maaseutupalvelut ja yritykset. Hankkeen (v. 2017-2018) budjetti on 344 457 €.
Hanke on päättyyt