Automaattilypsyä tehokkaasti

ProAgria Keskusten Liitto

HANKE ON PÄÄTTYNYT 31.12.2017

Automaattilypsy tunnus netti

Automaattilypsyä tehokkaasti - hankkeessa pyritään edistämään automaattilypsytilan tuottavuutta tiedonvälityksen keinoin. Aiheeseen liittyvien jo toteutettujen hankkeiden tulosten viemisellä käytäntöön varmistetaan, että automaattilypsytilalla ymmärretään asioiden syy-seurausyhteydet toiminnan kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on automaattilypsytilojen tuottavuuden paraneminen kehittämällä:
- karjan ruokintaa ja siinä erityisesti säilärehun laatua,
- tuotantoympäristöä navetassa,
- tietojärjestelmien tuottaman tiedon hyväksikäyttöä työssä ja toiminnan kehittämisessä,
- työnkäyttöä ja työturvallisuutta karjanhoitotöissä,
- tuotetun maidon määrää ja laatua sekä
- eläinten terveyttä.

Hankkeen toteuttajana on Työtehoseura (TTS) ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa.

Toiminta-aika on 1.11.2015-31.12.2017.

TUTUSTU MATERIAALIIN:

Tietokortit:
TIETOKORTTI 1: Utareterveys

TIETOKORTTI 2: Säilörehun säilönnällinen laatu

TIETOKORTTI 3: Ruokintataulut DeLaval DelPro

TIETOKORTTI 4: Ruokintataulut LeLy T4C

TIETOKORTTI 5: Ruokintataulut SAC TIM

TIETOKORTTI 6: Lypsylupa-asetukset automaattilypsyssä

TIETOKORTTI 7: Väkirehuruokinta automaattilypsyssä

TIETOKORTTI 8: Lypsyrobotin tuottaman tiedon hyödyntäminen ja vertailu

Artikkelit:
Laidunnus onnistuu isossakin automaattilypsykarjassa
Automaattilypsytilan johtaminen

Videot /Youtube:
Robottirehun kalibrointi SAC RDS
Robottirehun kalibrointi Delaval, VMS
Robottirehun kalibrointi LeLyAstronaut
Robottirehun kalibrointi GEA
Kuivitusvideo