Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU)

ProAgria Keskusten Liitto, ProAgria Itä-Suomi, ProAgria Oulu

Ratkaisuja rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan seuraamiseen. Toiminta-aika 1.1.2018 – 31.8.2020

Esapolvinen 005

Älykkäät mittaukset karjan ruokinnassa ja terveydessä (ÄLYREHU-hanke)
1.1.2018 – 30.11.2020.

Huomisen moniottelijat webinaarisarja 23.9.-25.11. Seuraa tapahtumasivuja ita-suomi.proagria.fi/tapahtumat

Maaseudun innovaatioryhmä Kainuuseen

Maaseudun innovaatioryhmät eli EIP–ryhmät ratkovat alkutuotannon ongelmia, mikä parantaa maa- ja metsätalouden tuottavuutta ja tehokkuutta. Innovaatioryhmän toiminnassa yhdistyy alan yrittäjien käytännön osaaminen ja asiantuntijoiden tieto.

Maa- ja metsätalousministeriö valitsi marraskuussa 2017 kolme uutta innovaatioryhmää. Näistä yksi toimii Kainuussa Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön ja ProAgria Itä-Suomen vetämänä. Alkutuottajina innovaatioryhmässä on kahdeksan kainuulaista maaseutuyrittäjää. Lisäksi ryhmässä on asiantuntijoina ohjelmistoja ja verkkopalveluja maatiloille tuottava MTech Digital Solutions Oy, rehunäytteenottokairoja valmistava Semes Oy, ProAgrian valtakunnallinen ruokinnan ja automaatiolypsyn asiantuntija sekä paikallisten eläinlääkäreiden edustaja.

Hankkeen tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on löytää ratkaisuja rehun laadunvalvontaan ja karjan ruokinnan lehmäkohtaisen tasapainon seuraamiseen kehittämällä tilakäyttöön soveltuvia mittareita ja niiden tiedonsiirtosovelluksia mittaustulosten tehokasta hyödyntämistä varten. Hankkeen ratkaisuilla pyritään tehostamaan ja nopeuttamaan viljelijän arkea, mutta myös laskemaan ruokintakustannuksia ja parantamaan tuottavuutta.

Toteutus
Käyttöönotettavilla ja kehitettävillä mittauksilla optimoidaan säilörehun korjuuaikaa ja esikuivatun tuorerehun keruuaikaa, sekä voidaan seurata rehun kuiva-ainepitoisuutta jopa päivittäin ja varmistaa näin oikea sekoitussuhde väkirehun kanssa aperuokinnassa. Ruokinnan vaikutusta naudan hyvinvointiin on myös tarpeen seurata. Erityisen tärkeää on poikimisen jälkeen korkeisiin tuotoksiin yltävien lehmien tiivis lehmäkohtainen seuranta, joka on mahdollista kehitettävillä biosensorimittauksilla. Hankkeessa esitetään ratkaisuja myös mittaustuloksien vaivattoman tiedonsiirron, järjestelmällisen tallentamisen sekä niiden pitkäaikaisvertailujen helpottamiseksi. Hankkeen ratkaisuja pilotoidaan lopuksi tiloilla.

Hankkeen sisältö

Hanke-esite

ÄLYREHU-hanke edusti Suomea AGRI Innovation Summit 2019 -tapahtumassa Ranskassa

Lehdistötiedote 16.1.2018

Älyrehu auttaa karjanruokinnassa, Maaseutu.fi

Viron opintomatka 24.-26.4.2019 esite

Viron opintomatkan 24.-26.4.2019 muistio

Viron opintomatkan nauhoite

Lisätietoja kasvun ja korjuuajan seurannasta

Nurmen kasvun ja korjuuajan seurannalla laatua säilörehun tuotantoon Käytännön Maamies 5/2019
Satomäärät ja d-arvoennusteen tarkentaminen korjuuaikanäytteillä
XNIR mittalaitteen testaus ja vertailu Valion NIR-analyysiin

Hankkeen materiaalit PDF muodossa sivun alareunassa.

Hanketta hallinnoivat Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikkö ja ProAgria Itä-Suomi ry

Lisätietoja:
projektitutkija Tuija Kallio, puh. 050 346 8908, tuija.kallio@oulu.fi
maatilayritysasiantuntija Minna Tanner, puh. 040 572 3197, minna.tanner@proagria.fi