Retkeillen Yyterinniemellä

2 min read

Alue ei siis syyttä ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei Suomesta löydy.

Mkn maisemablogi kuvasannaseppala

Yksi lempiretkeilypaikoistani Satakunnassa on Yyterinniemen luontokohteet. Vuonna 2014 valmistunut lietteiden luontoreitti yhdistää Yyterin luontokohteet, Yyterin santojen Etelä-Suomen arvokkaimman dyynialueen sekä lietteiden linnustoltaan arvokkaan maankohoamisrannan. Yyterin ainutlaatuiseen luontoon on helppo tutustua kulkemalla alueella kulkevaa retkeilyreittiä pitkin, joka on osittain pitkospolkujen johdattelemaa.

Pyrin retkeilemään alueella vuosittain. Viime vuoden keväällä kävelimme reitin Leveäkarin lintutornilta Yyterin sannoille, reitti on noin 10 kilometrin pituinen. Reitistä Riitsaranlahden alue kuuluu Selkämeren kansallispuistoon. Matkan varrella voi kiivetä kuuteen erilaiseen lintutorniin tai lavaan seuraamaan lintuja ja ympäröivää luontoa.

Reitin varrella voi nähdä laiduntavaa ylämaankarjaa, jotka hoitavat Riitsaranlahden rantaniittyjä ja siihen liittyvän Etelärannan laitumia. Laitumet ovat perinnebiotoopiltaan merenrantaniittyjä. Leveäkarin alueella pääsee näkemään myös tyypillistä maankohoamisniittyä katajikkoineen.

Vaikuttavat lieterannat

Suurin osa alueen vesialueesta ja rannoista kuuluu Preiviikinlahden Natura 2000 -alueeseen. Preiviikinlahti on laaja, matala merenlahti, joka kuuluu kokonaan Natura-alueeseen sekä luonto- että lintudirektiiviin mukaisena kohteena. Yyterinsannat liikkuvine hiekkadyyneineen ovat luontodirektiivin mukainen kohde.

Lieterannat ovat alueen vaikuttavin kokonaisuus. Kilometrien mittainen ja tasainen, juuri vedenpinnan yläpuolelle ulottuva, hiekan ja lietteen sekainen ja lähes kasviton alue antaa edustavan kuvan maankohoamisen synnyttämästä merenrantamaisemasta.

Aluetta ei siis syyttä ole luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Vastaavanlaista kokonaisuutta ei Suomesta löydy.

On ollut ilo tehdä töitä karjanomistajien kanssa, joiden laiduneläimet pitävät huolta reitin maisemasta. Alue pitää itse nähdä ja kokea, jotta sen ainutlaatuisuuden ymmärtää. Tervetuloa tutustumaan!

Yyterinniemen retkeilyreitit

Sanna Seppälä, maisema-asiantuntija Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisissa.

Maisema mielessä on Maa- ja kotitalousnaisten MKN Maisemapalveluiden blogisarja, jossa kerrotaan Suomen kauneimmista ja arvokkaimmista maisema-alueista – meidän omista maisemistamme, niin työn kuin vapaa-ajan kautta. Blogi käsittelee myös Vihervuoden 2016 teemaa Minun maisemani - maalla ja kaupungissa.