Kylämaiseman arvot

Kylämaisemahanke

Kylämaisemahanke Avaimet maisemaan toteutettiin Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla vuosina 2015–2019. Kylissä etsittiin maisemaan, kulttuurihistoriaan, luontoon, vesistöihin, historiaan ja paikallisuuteen liittyviä arvoja yhdessä alueiden asukkaiden kanssa.

#kulttuuriympäristö #kylämaisema #arkimaisema #mknmaisema

Jaa