MKN Maisemapalvelut

MKN Maisemapalvelut

Vesistön kunnostushankkeiden rahoitus

Vesistön kunnostushankkeissa rahoitusmahdollisuuksia on monia.

5 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rannan rakenteet

Rannan rakenteiden suunnittelussa pyritään käytännölliseen ja viihtyisään lopputulokseen.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rantametsän hoito

Pellon ja vesistön välisellä kasvillisuusvyöhykkeellä on sekä maisemallisia että vesistön tilaan vaikuttavia merkityksiä.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vieraslajien torjunta

Vieraslajit ovat uhka Suomen luonnolle.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesistöntilan arviointi

Vesistöt voidaan jakaa viiteen laatuluokkaan niiden kunnon perusteella.

10 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Suojavyöhykkeet ja kosteikot

Kosteikoilla on tärkeä tehtävä vesiensuojelussa ja luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Ruoppaus- ja kasvimassan hyötykäyttö

Vesistön kunnostuksessa syntyy ruoppauksen ja vesikasvien niiton tai muun poistotavan jäljiltä ruoppaus- ja kasvimassaa, joka...

2 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Rannan perinnebiotoopit

Rantalaidunnus on kustannustehokas tapa puhdistaa vesistöjä.

3 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Ruoppaus

Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Vesikasvien poisto

Vesikasvillisuuden poistolla voidaan lisätä vesistön virkistyskäyttöä, veden virtausta ja sen laatua.

4 min lukuaika

MKN Maisemapalvelut

Uimarannan ja uimapaikan kunnostaminen

Uimarannan kunnostamisella ja hoidolla voidaan lisätä rannan virkistyskäyttöä sekä parantaa uinti- ja veneilymahdollisuuksia.

4 min lukuaika