Valuma-alueiden vesiensuojelurakenteet: maastopäivä

Valuma-alueiden vesiensuojelurakenteet: maastopäivä

11.09.2021

Maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteisiin tutustuminen Valtimon Kalliojärvellä Janne Raassinan opastamana.

Koulutus maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteista 7.9. etänä ja 11.9. Valtimolla

Vesistön kunnostamisessa pelkkä vesikasvillisuuden niitto ei yksinään riitä, vaan tarvitaan toimenpiteitä valuma-alueella. Valuma-alueella tehtävät erilaiset kunnostustoimenpiteet luovat edellytykset vesistön tilan parantamiselle. Erilaiset vesiensuojelurakenteet, kuten kosteikot tai pohjapadot, vähentävät vesistöihin päätyvää kuormitusta.

Tilaisuuksissa perehdytään maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteisiin ensin teoriassa etätilaisuudessa ja samalla viikolla maastossa. Voit osallistua kumpaankin tai vain toiseen tilaisuuteen. Huomioithan, että ilmoittautuminen on välttämätöntä! Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Kohderyhmä: Kainuun ja Pohjois-Karjalan vesistökunnostusyhdyshenkilöt sekä muut aiheesta kiinnostuneet, esimerkiksi koneurakoitsijat, maanviljelijät ja metsänomistajat.

 


Koulutuspäivä etänä (Teams) ti 7.9. klo 17.30-19.30.

Ilmoittaudu viimeistään 6.9. klo 16 tapahtuman pääsivulla.

 


Maastopäivä la 11.9. klo 10-15

Paikka: Valtimo, Karhunpään kylätalo, Neitivirrantie 35, 75710 Karhunpää.

Valtimolla Kalliojärvellä maa- ja metsätalouden vesiensuojelurakenteisiin tutustuminen maastossa, esimerkkeinä mm. pohjapato, laskeutusallas ja kosteikko. Oppaana toimivat kohteet suunnitellut Janne Raassina sekä Kalliojärven kyläyhdistyksen edustaja. Kohteille kuljetaan autoilla, yhteiskyydit mahdollisuuksien mukaan. Maastovarustus ja omat eväät mukaan. HUOM. Maastotilaisuudessa huomioidaan ajantasaiset koronarajoitukset.

Maastopäivään pääsee mukaan enintään 20 henkilöä.

Ilmoittaudu maastopäivään viimeistään ke 8.9. klo 16 mennessä tapahtuman pääsivulla.


Tilaisuudet järjestää KAIPO-verkko yhteistyössä Suomen Metsäkeskuksen  SOPULI-hankkeen (Sopeutumiskyvyllä uusiutumista ja liiketoimintaa maaseutumaisemaan) kanssa.

Lisätiedot: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 3012409 tai Tuuli Mäkinen, tuuli.makinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 043 8272308

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko). Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämän vesiensuojelun tehostamisohjelman kautta. Lisätietoja: https://ita-suomi.maajakotitalousnaiset.fi/hankkeet/kaipo

Tapahtuman ajankohta: 11.09.2021 10:00 - 15:00
Lähiosoite: Karhunpään kylätalo, Neitivirrantie 35
Postinumero ja -toimipaikka: 75710 Valtimo
Hinta: maksuton
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 08.09.2021 16:00

Jaa

Artikkelit

  • Tilaisuudet

    KAIPO-verkon tulevat tilaisuudet ja tilaisuuksien materiaalit löytyvät tältä sivulta.

Tapahtuman henkilöt