Vaikuta vesiin Lieksa

Vaikuta vesiin Lieksa

20.04.2020

Nostetaan yhdessä vesiensuojelun tehoja. Tilaisuudessa vesistökunnostuksen rahoituksesta ja toimintamahdollisuuksista.

Vaikuta vesiin  -nostetaan yhdessä vesiensuojelun tehoja

Vesienhoito on tehokasta, kun se toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken. Tervetuloa kuulemaan vesistökunnostusten rahoituksesta ja toimintamahdollisuuksista. 
​Rahoitusta on tarjolla erityisesti valuma-alueilla ja vesistöissä toteutettaviin käytännön toimenpiteisiin sekä useiden toimijoiden yhteishankkeisiin. Yhdessä voimme parantaa vesistöjen tilaa.

Tilaisuuden kesto 17.30-19.30 alussa kahvitarjoilu

17.00    Kahvitarjoilu
17.30    Nyt on veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma, Päivi Jokinen, KAIPO-verkko
Alueen vesistöjen tila ja vesienhoidon toimenpiteet sekä rahoitusmahdollisuudet, Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Esimerkki vesistökunnostuksesta käytännössä
Vesistökunnostus-pilottikohteiden ja kunnostusyhdyshenkilöiden haku, Päivi Jokinen, KAIPO-verkko
Yhteenveto ja kunnan/kaupungin näkökulma
19.00    Keskustelu
19.30    Tilaisuus päättyy

Lisätiedot:
paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi, puh. 040 3012409

Kainuun ELY-keskus hallinnoi Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteistä vesistökunnostusten asiantuntija- ja toimijaverkostojen vahvistamishanketta (KAIPO-verkko).
Hanketta rahoitetaan Ympäristöministeriön käynnistämästä vesiensuojelun tehostamisohjelmasta (
www.ym.fi/vedenvuoro).

 

   

Tapahtuman ajankohta: 20.04.2020 17:30 - 19:30
Lähiosoite: Pielisentie 33, Lieksan Retkiaitta
Postinumero ja -toimipaikka: 81700 Lieksa
Hinta: maksuton, ei ilmoittautumista

Jaa

Artikkelit

  • Kuntatilaisuudet

    Vaikuta vesiin -tilaisuuksia pidetään Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa jokaisessa kunnassa.

Palvelut