Talousmetsästä luonnonlaidun ja luonnonlaitumesta perinnebiotooppi. Maastovalmennus Arvilan tilalla Pukkilassa 24.8.

Purolantie 154, 07550 Pukkila

MKN Etelä-Suomi

Koulutukset ja kurssit· Opintomatkat· Maisema

A2b68ad6d780577922332715f2f87287

Tervetuloa maastovalmennukseen!

Arvilan tilalla kasvatetaan kyyttökarjaa, viljellään luomukauraa ja -härkäpapua. Lisäksi tila vuokraa pihapiirin mökkiä matkailijoille.

Tilalla vaalitaan kaikissa toimissa luonnon monimuotoisuutta. Tutustumme vuonna 2021 laidunnukseen otettuun noin 27 ha suuruiseen metsäiseen luonnonlaitumeen. Kuljemme pitkin uutta luonnonlaidunta ja pohdimme miten kehittää metsästä metsälaidunta. Ja millaiset edellytykset alueella on muuttua perinnebiotoopiksi. Millainen laidunnuspaine kohteessa tulisi olla, mitä pitäisi raivata ja mitä muuta pitäisi tehdä.

Maastovalmennus sopii erityisesti kaikille, ketkä laiduntavat metsälaitumia. Tutkimme  myös alueen hyönteislajistoa, esimerkiksi pellon ja metsän reunavyöhykkeillä ja metsälaitumen niittyaukoilla. Pyydystämme eri keinoin hyönteisiä. Hyönteisasiantuntijat Leena ja Heikki Luoto johdattelevat meidät luonnonlaitumen hyönteislajien havainnointiin ja tunnistamiseen.

 

Maastokierroksella tai sen jälkeen kahvitarjoilu.

 

Tutustu tilaan täältä

 

Varusteet:

Liikumme maastovalmennuksen aikana maastossa. Tarvitset kulkemiseen säällä kuin säällä soveltuvan vaatetuksen ja jalkineet.

 

Asiantuntijat mukana maastossa:

Leena ja Heikki Luoto, biologi, hyönteisasiantuntija

Auli Hirvonen, luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

Katriina Koski luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

 

Maksuttomaan maastovalmennukseen mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 21.8. klo 15.00 mennessä.

 

Maastovalmennukset järjestää Lumotaito-hanke

 

Lue lisää tapahtumasta / ilmoittaudu