Maatalouden vesiensuojelun uusia menetelmiä

Koivuniemen lomakeskus, Koivuniementie 20, 82300 Rääkkylä, Suomi

MKN Itä-Suomi
D2b0aa105d9f080162b204cc46beaf06

Tilaisuudessa esitellään maatalouden uusia vesiensuojelumenetelmiä puupuhdistamot ja muita toimenpiteet. Tilaisuudessa havainnollistetaan, miten uppopuurakenteilla voidaan tehostaa vesien luontaista puhdistumista valuma-alueilla niin vesiensuojelurakenteissa, purku-uomissa, pienvesissä kuin rantavyöhykkeilläkin. Tilaisuuden järjestävät ProAgria Itä-Suomi ry ja Suomen ympäristökeskuksen vetämä PuuValuVesi-hanke

Ohjelma klo 8.30-12

klo 08.30 alkaen kahvia tarjolla (30 hlölle) Koivuniemessä

klo 09.00 Rääkkylän kunta: kunnan edustajan näkökulmia vesienhoitoon (Ville Hirvonen)

klo 09.10 Oravilahden kuivatusalueen esittely ja vesitalous (Petri Kurki, Maveplan ja Ville Hirvonen)

klo 09:25 Oravilahden vesistökuormitus ja puupuhdistamokokeilut (Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus)

klo 09:50 Vesiensuojelukysely maanviljelijöille (Päivi Jokinen, MKN maisemapalvelut, ProAgria Itä-Suomi)

klo 10:10 Menetelmiä pellon maan kasvukunnon tunnistamiseen (Kaisa Matilainen, Viljellään viisaasti-hanke, ProAgria Itä-Suomi)

klo 10:20 Toimenpiteitä vesien hoitoon ja kunnostamiseen (KAIPO-verkkohanke, Päivi Jokinen)

klo 10:40 Jalkautuminen puupuhdistamon kokeilukohteelle (Leväoja, Tainiontie). SYKEn tutkijat ottavat vesi-, levä- ja pohjaeläinnäytteitä ja demonstroivat puupuhdistamon toimintaa.

Lisätiedot tilaisuudesta: Kari-Matti Vuori, kari-matti.vuori@syke.fi,  puh. 040 543 2227 tai Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset.fi puh. 040 301 2409

Omakustanteinen lounas noin klo 12 alkaen Koivuniemessä.

 vivi-logot.jpg (98 KB)

Klo 13-15 Koivuniemessä jatkuu vesienhoito-päivä

(ProAgria Itä-Suomi, MKN, KAIPO-verkkohanke) Tietoa vesienhoidosta ja kunnostamisesta sekä vesikasveista. Vesienhoitokahvit! Ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Lisätiedot: Päivi Jokinen, paivi.jokinen@maajakotitalousnaiset, puh. 040 3012409

Lue lisää tapahtumasta