Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajakokous

Vanajan Parvi, Vanajantie 10 b, 13110 Hämeelinna

MKN Etelä-Suomi
18f1aed31398993d6187e28a3d58a34e

KUTSU ETELÄ-SUOMEN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN EDUSTAJAKOKOUKSEEN


Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten edustajisto hyväksyi kokouksessaan 13.11.2021 piirikeskuksen hallituksen tekemän esityksen hallintomallin muutoksesta. Edustajiston sijaan kutsutaan koolle edustajakokous, johon yhdistykset voivat lähettää edustajan. Kokous pidetään vuosittain eri maakunnissa.


Kokoukseen kutsuttavat
ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhteisöjen Maa- ja kotitalousnaiset ovat oikeutettuja lähettämään edustajakokoukseen yhden (1) äänivaltaisen edustajan. ProAgria Etelä-Suomen jäsenyhteisön
edustajalla sekä henkilö- ja yrittäjäjäsenellä on kullakin yksi (1) ääni. Virallisten edustajien lisäksi myös muilla jäsenyhteisöjen jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus edustajakokouksessa. Kokoukseen on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Etäosallistuminen järjestetään Microsoftin TEAMS -verkkosovelluksen avulla.


Tämä kokouskutsu toimitetaan yhdistyksissä puheenjohtajalle ja sihteerille sekä mahdollisen naisosaston puheenjohtajalle ja sihteerille. Edustajan lähettämisestä sovitaan paikallistasolla, esimerkiksi maamiesseura lähettää edustajaksi naisosaston jäsenen. Mikäli edustajaa ei ole valittu yhdistyksenne yleisessä kokouksessa, toivomme johtokuntien kokoontuvan nimeämään edustajansa ja varaedustajan.


Valtakirjat
Valtakirja kokoukseen toimitetaan yhdistysten sihteereille. Yhdistykset esittävät edustajiensa valtakirjat tai pöytäkirjan otteet kokouspaikalla ennen edustajakokouksen alkua. Etäosallistujien on
toimitettava viimeistään kokousta edeltävänä päivänä valtakirja skannattuna sähköpostiin jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai riittävän selkeästi valokuvattuna numeroon 040 528 8610. Osallistumislinkki lähetetään jäsenyhteisön valtuuttamien osallistujien osalta valtakirjassa mainittuun sähköpostiosoitteeseen ja henkilö- ja yrittäjäjäsenten osalta ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.


Kokouksessa käsiteltävät asiat
Piirikeskuksen sääntöjen mukaan edustajakokouksessa todetaan edellisen vuoden toiminta ja talous, käsitellään kuluvan vuoden toimintaa ja taloutta sekä hyväksytään esitettäväksi ProAgria
Etelä-Suomi ry:n hallitukselle seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio. Valitaan joka toinen vuosi hallitukselle puheenjohtaja sekä valitaan hallituksen jäsenet ja heille henkilökohtaiset
varajäsenet.


Henkilövalintoja tehdään tämän vuoden kokouksessa seuraavasti: valitaan piirikeskuksen hallituksen puheenjohtaja vuosille 2023-24 sekä hallituksen edustajat erovuoroisten tilalle vuosille
2023-24. Erovuorossa ovat:


Etelä-Karjala Heli Sahlman, varajäsen Päivi Kaipia-Hyväri
Kymenlaakso Anu Porkka, varajäsen Merja Pekkala
Häme Elina Vaittinen, varajäsen Marianne Mänki
Pirkanmaa Anna-Maija Aho, varajäsen Taina Aspila
Uusimaa Päivi Alanne, puheenjohtaja, varajäsen Marja-Liisa Mäkinen


Jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi edustajakokouksessa on tehtävä siitä
kirjallinen esitys hallitukselle yhtä kuukautta ennen kokousta.


Kokouksen aikataulu

Aika la 12.11.2022 klo 10
Paikka Vanajan Parvi, Vanajantie 10 b, 13110 Hämeenlinna

Klo 09.30 Kahvi ja valtakirjojen tarkistus (Teams yhteys avataan)
Klo 10.00 Tervetuloa kokoukseen
Kokousesitelmä Pirkko Lokinperä, Naisten Valmiusliiton Hämeen alueneuvottelukunnan
puheenjohtaja
Klo 10.30 Vuoden maa- ja kotitalousnaisen/maaseudun miehen palkitseminen maakunnittain
Klo 11.00 Kokous
Noin klo 12.30 Lounas


Pyydämme, että vahvistatte osallistumisenne 4.11.2022 mennessä Jenni Kunnaalalle jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi tai 040 5288610.

Ilmoittakaa samalla, osallistutteko etänä vai paikan päällä Hämeenlinnassa, jotta ruokailuun voidaan varautua. Ilmoitattehan myös mahdollisesta erityisruokavaliosta.

Lisätietoja: Piirikeskuksen toiminnanjohtaja jenni.kunnaala@maajakotitalousnaiset.fi p. 040 5288610

Kokousmateriaalit kutsu ja valtakirja

Lue lisää tapahtumasta