Arvokkaat perinnebiotoopit ja hoidon laadun merkitys lajistolle. Maastovalmennus Backan tilalla Raaseporissa 27.6.

Backa 43, 10600 Raasepori

MKN Etelä-Suomi

Koulutukset ja kurssit· Opintomatkat· Maisema

2610b13a40276bd93dd2dfa997dc1f1b

Tervetuloa maastovalmennukseen!

Backan tilalla, Skärlandetissa on valtakunnallisesti arvokkaita perinnebiotooppeja noin 42 ha. Tilalla on hereford rotuisia nautoja, yhteensä noin 35 eläintä. Tilalla viljellään perinteisesti rehuviljaa ja nurmea.

Perinnebiotoopeilla on erilaisia luontotyyppejä: suota, havumetsää, lehtimetsää, kangasmetsiä, vanhaa peltoa, merenrantaniittyjä, kuivia ketoja ja kallioita sekä tuoreita niittyjä. Tutustumme perinnebiotooppien hyönteis-, lintu- ja kasvilajistoon, erilaisiin elinympäristöihin sekä hoidon laatuun. Backan tila sijaitsee Suomen ensimmäisellä maisemanhoitoalueella Skärlandetissa. Koko saari on tunnettu laajoista perinnebiotooppialueistaan. Tervetuloa mukaan tutustumaan Tammisaareen saaristoon.

Pyydystämme eri keinoin hyönteisiä, tunnistamme äänistä ja näköhavainnoista lintuja ja tutkimme laidunten kasvilajistoa. Hyönteisasiantuntijat Leena ja Heikki Luoto johdattelevat meidät perinnebiotoopin hyönteislajien havainnointiin ja tunnistamiseen. Lintuasiantuntija Juha Tiainen havainnoi meidän kanssa alueen lintuja. Pohdimme maastossa, mitkä tekijät vaikuttavat hoidon laatuun.

Maastokierroksella tai sen jälkeen on kahvitarjoilu.

 

Tutustu tilaan täällä

 

Varusteet ja muuta: Liikumme maastovalmennuksen aikana maastossa. Reitti on 3-5 km pitkä, koska tutustumme erilaisiin luontotyyppeihin laajalla perinnebiotooppi alueella. Tarvitset maastossa kulkemiseen säällä kuin säällä soveltuvan vaatetuksen ja jalkineet. Skärlandetiin mennään lossilla, joka on aikataulutettu.

Asiantuntijat mukana maastossa:

Leena ja Heikki Luoto, biologi, hyönteisasiantuntija

Juha Tiainen, lintuasiantuntija, Birdlife

Auli Hirvonen, luonnon monimuotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

Katriina Koski luonnon monimotoisuus, ProAgria Etelä-Suomi

 

Maksuttomaan maastovalmennukseen mahtuu 20 osallistujaa. Ilmoittaudu 23.6. klo 15.00 mennessä

 

Maastovalmennukset järjestää Lumotaito-hanke

 

Lue lisää tapahtumasta / ilmoittaudu