Visio, toiminta-ajatus ja arvot

Visio 2020
Maistuva, viihtyisä ja elinvoimainen maaseutu – hyvinvoivat suomalaiset

Rakennamme maaseutua, jonka vahvuuksina ovat vahva paikallinen ruokakulttuuri, hoidettu maaseutumaisema ja kulttuuriympäristö, kilpailukykyinen yritystoiminta ja yhteisöllisyys. Tunnetun ja vetovoimaisen järjestömme työstä hyötyy koko Suomi.
 

Toiminta-ajatus
Maa- ja kotitalousnaiset on valtakunnallinen ruuan, maaseutumaiseman sekä yrityspalveluiden asiantuntijajärjestö sekä maaseutuhenkisten ihmisten suuri ja aktiivinen verkosto.
 

Arvot

Maaseudun puolesta

  • Vahvistamme maaseudun elinvoimaisuutta
  • lisäämme vuorovaikutusta maaseudun sekä kaupunkien ihmisten välille

Uutta luoden, perinteitä arvostaen

  • olemme edelläkävijöitä ruokakulttuurin, maiseman- ja luonnonhoidon sekä yrittämisen asiantuntijuudessa
  • neuvomme, koulutamme, kehitämme, tuotteistamme ja luomme uutta
  • siirrämme perinteitä ja tietotaitoa sukupolvelta toiselle

Rohkeasti, yhdessä ja avoimin mielin

  • jokainen jäsen ja toimihenkilö on rohkeasti ja ylpeydellä maa- ja kotitalousnainen
  • teemme yhteistyötä, toimimme verkostoissa ja rakennamme kumppanuuksia
  • toimintamme on avointa kaikille

 

 

 

Jaa

Ota yhteyttä

Palvelut