Tilateurastamon perustaminen

Tilateurastamon perustaminen

” Kotieläimiä saa teurastaa tuotantotilalla tuottajan omaa käyttöä varten. Tarkastamatonta, kotona teurastettua lihaa tuottaja saa käyttää omassa taloudessaan, mutta jos lihaa halutaan myydä tai luovuttaa oman talouden ulkopuolelle yleiseen kulutukseen, lihan tulee pääsääntöisesti olla aina tarkastettua. Kotona teurastettujen kotieläinten lihalle ei voida tehdä lihantarkastusta kotitilalla.  Jos eläimille halutaan lihantarkastus, ne on lähetettävä teurastettaviksi hyväksyttyyn teurastamoon.

Jos tuottaja haluaa myydä kasvattamiensa eläinten lihaa, hänen tulee teurastuttaa eläimet teurastamossa ja ottaa liha lihantarkastuksen jälkeen itselleen myyntiä varten. Jos tilalla on teurastukseen sopivat tilat, voi myös olla mahdollista hyväksyä teurastustilat pienteurastamoksi elintarvikelain 13 § mukaisesti. Hyväksyntää haetaan Evirasta.”

 

Ohjeita ja materiaalia:

Pienteurastamon perustaminen, opinnäytetyö Karoliina Jylhä,  linkki

Opas pienteurastamon sivutuotteiden hyödyntämisestä ja hävittämisestä

Halal liha

Evira:

Tilateurastamon perustaminen, Evira

Lisävaatimukset teurastamoissa eläinten suojelussa teurastuksen yhteydessä, Evira

Elintarvikelainsäädännön vaatimuksen pienteurastamon perustamisessa, linkki

 

Pienteurastamon ympäristölupa (Anna Järvinen, vs. ympäristönsuojelusiht. Kosken TI kunta), linkki

Paijan tilateurastamo - kokemuksia arjesta, linkki

Kometos-moduuliteurastamot, linkki

Kainuun Sote:

Terveysvalvonnan lomakkeet

 

Jaa