Nainen ja metsänhoito

Metsän hoitoon liittyville kursseille on mukava mennä oman tutun naisporukan kanssa. Raivaussahoilla saadaan maisemat esiin ja taimikonhoidolla turvataan tulevaisuuden metsän kasvaminen. Nettimaailmassa olevia oman metsän tietoja opitaan etsimään yhdessä.

Metsänomistajia on yli 700 000. Tiesitkö, että puolet heistä on naisia? On tärkeää, että naiset tietävät omaisuudestaan ja miten sitä hoidetaan. Metsän arvo on enemmän kuin tavallinen omaisuus. Siihen liittyy metsän siirtyminen sukupolvelta toiselle, äideiltä tyttärille.

Monet naiset kaipaavat lisää oppia metsäasioista. Samalla kun tieto karttuu, lisääntyy tietämys metsän taloudellisesta merkityksestä. Naiset suhtautuvat usein myös tunteella metsään ja arvostavat luonnon monimuotoisuutta. Tämä on tärkeää, koska tulevaisuudessa puun alkuperällä on entistä suurempi merkitys. 

Tehkää yhteistyötä metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa, niistä saatte asiantuntevaa apua. Metsäkeskuksilla ja metsänhoitoyhdistyksillä on tarjolla valmiita kursseja, joko organisaatioiden yhdessä tai omanaan toteutettavia. Näistä ehdotetaan yhdistyksille kolmea aihetta; raivaussahan käyttö, taimikonhoito ja oma metsä nettimaailmassa.

Toimikaa näin:

  • Kootkaa oma porukka vaikkapa useammasta yhdistyksestä.
  • Tilatkaa ajallisesti räätälöity kurssi suoraan metsäkeskukselta tai metsänhoitoyhdistykseltä. Kysykää yhteistyöstä koulutusvastaavalta.
  • Ottakaa yhteyttä ajoissa.
  • Voitte myös valita organisaatioiden kalenterissa valmiina olevia kursseja, tulossa tietoa myöhemmin.

Maisemat esiin naisvoimalla

Tilatkaa yhteinen raivaussahakurssi, jossa opitte raivaussahan käytön ja huollon. Raivaussahalla saatte umpeutuneet kylämaisemat avoimiksi ja perinnemaisemien niityt kuntoon. Taimikonhoidossa raivaussahatyö antaa parhaille puille lisää kasvutilaa ja metsikkö pääsee kehittymään. Raivaussahalla tehtävässä työssä työn jälki näkyy ja kunto kohoaa.

Taimikoissa tulevaisuus

Taimikonhoidolla teet kasvutilaa metsikön parhaille puille ja varhaishoidolla turvaat pienen taimikon säilymisen. Taimikonhoito vaikuttaa merkittävästi metsäsi kannattavuuteen.

Oma metsä nettimaailmassa

Nettipalvelujen sivuilla ovat omaa metsää koskevat ajankohtaiset tiedot helposti ja nopeasti saatavilla. Palveluun voi kirjautua metsänomistajana ja selata oman tilansa metsätietoja. Kartasta näkee taimikonhoitokohteet ja mistä voi hakata puita. Myös luontokohteet ovat mukana sekä palvelujen kehittyessä arviot hoitokustannuksista ja myyntituloista. Palvelusta saa sekä yhteenvetotietoja että kuviokohtaisia tietoja.

Koska nettipalvelut ovat uutta toimintaa, niin kaikkia tietoja ei ole vielä siirretty. Tilanne kuitenkin paranee koko ajan. Nettipalveluista löytyvät myös perikuntien ja yhteisomistuksessa olevien metsäomaisuuksien tiedot.

Metsäkeskusten järjestämissä metsään.fi – illoissa ja metsänhoitoyhdistysten järjestämissä SilvaNetti.fi – illoissa kerrotaan, miten nämä tiedot löytää netissä surffaillessaan.

Jaa