Maisemasuunnitelmat

Kuva. Vastavalo

Maisemasuunnittelulla edistetään asukkaiden viihtyvyyttä ja lisätään luonnon- sekä kulttuurimaiseman arvostusta. Suunnitelmia voi hyödyntää kaavoituksessa, kehittämishankkeissa ja elinkeinojen kehittämisessä.

Laadimme maisemasuunnitelmia laajoille maisema-alueille sekä maiseman osiin: taajamiin, kaupunginosille ja kylille sekä tie- ja rantamaisemille. Maisemasuunnittelu on aina osallistavaa suunnittelua, missä alueen  maanomistajilla ja asukkailla on keskeinen rooli. Osallistamisen metodeja on useita, usein suunnittelussa käytetään myös kyläkävelyitä.

Suunnitelmissa nostetaan esille alueen maiseman ja luonnon arvot, alueiden kehittämistarpeet sekä annetaan käytännön toimenpide-ehdotuksia sekä kerrotaan myös toimenpiteiden rahoitusmahdollisuuksista. 

Tutustu MKN maisemapalveluiden maisemasuunnitelmareferensseihin ja pyydä tarjous! Räätälöimme mielellämme teille sopivan kokonaisuuden.

 

 

Jaa