Maisema- ja luontoselvityksistä, -kartoituksista ja -inventoinneista tietoa päätöksenteon pohjaksi sekä kaavoitustyöhön

Kuva. Essi Jokela

Maisemaselvitys ja -inventointi
Maisemaselvitys on kattava kuvaus suunnittelualueen maisemarakenteesta, maankäytön historiasta ja nykytilasta. Vahvuutemme on erinomainen paikallistuntemus. Saat käyttöösi kaavoitustyötä hyvin palvelevat selvitykset.

Luontoselvitys
Luontoselvityksiä tarvitaan monien hankkeiden suunnittelussa. Esimerkiksi maa-aineslupahakemuksiin, vesi- ja viemärilinjasuunnitelmiin ja muihin vastaviin edellytetään lupa- ja rahoitusvaiheessa ajantasaiset selvitykset alueen luonto- ja/tai maisema-arvoista

Perinnebiotooppi-inventointi
Perinteisten elinkeino- sekä maankäyttötapojen muovaamilla luontotyyppeillä niityillä, kedoilla, hakamailla ja metsälaitumilla esiintyy uhanalaisia lajeja.  

Maatilaselvitys 
Maatilaselvityksessä selvitämme alueella asuvien maanviljelijöiden mielipiteet. Kaavoittaja saa kattavan kuvan maatalouden nykytilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Maatilaselvitys kannattaa tehdä heti kaavatyön alussa, jotta mielipiteet ja suunnitelmat saadaan kaavoituksen tietoon ajoissa. Tällöin vuorovaikutus maanomistajien ja kaavoittajien välillä helpottuu ja ristiriidat vähenevät.


 

Jaa