Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen toimintakertomus 2015

Kuvat: Laura Riihelä, Essi Jokela, Samuli Vahteristo, Hannele Partanen, Vastavalo

Toimintavuosi 2015 oli viides ja viimeinen vuonna 2011 alkanutta Maa- ja kotitalousnaisten strategiakautta. Vuonna 2015 toteutettiin Metsästä voimaa -kampanjaa, aloitettiin monia uusia ruoka- ja maisemahankkeita sekä tehtiin suomalaisten hyvinvointia, osaamista ja yhteisöllisyyttä lisäävää perustoimintaa.

Käytännönläheistä ruokaneuvontaa

Ruoka-, ravitsemus- ja kotitalousneuvonnassa painopisteinä olivat ravitsemussuositusten mukaisista ruokavalinnoista viestiminen eri-ikäisille kohderyhmille, alueelliset ruoka- ja ravitsemuskurssit sekä alueellinen ja valtakunnallinen ruokaviestintä eri kanavia hyödyntäen. Neuvontatilaisuuksissa, kursseilla, luennoilla, messuilla ja muissa tapahtumissa tavoitettiin vuoden aikana yhteensä noin 140 000 kuluttajaa.


Ruokarohkeat salapoliisit kasvisaarretta ratkomassa. Kuva: Essi Jokela

Valtakunnallisesti tavoitettiin kattavasti erilaisia kohderyhmiä. Lapsiperheiden 40:ssä Syö hyvää -tilaisuudessa tavoitettiin noin 650 aikuista ja 750 lasta. Ikääntyneiden Syö hyvää -tilaisuuksissa (60 kpl) tavoitettiin yli 2 800 henkilöä. Kasvisaarteen arvoitus -tilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana 152 päiväkodissa. Yli 1 200 aikuista ja lähes 5 700 lasta tutustui kasviksiin aistilähtöisen ruokakasvatuksen menetelmin. Kaurasta kaaliin, muikusta mustikkaan – superruokaa Pohjolasta tavoitti henkilökohtaisella kontaktilla noin 55 000 henkilöä erilaisissa tapahtumissa ja kädestä pitäen superruokien maailmaan johdatettiin miltei 1 000 ruokakurssilaista. Missä leipä kasvaa vei leipäketjun ja täysjyväviljan sanomaa yhteensä 45 tapahtumassa yli 2 200 osallistujalle, joista suurin osa oli koululaisia. Kaikkiaan hankkeilla tavoitettiin noin 67 000 henkilöä.

Uusia maisemapalveluita

Maiseman- ja luonnonhoidon neuvonta ansioitui jälleen uusien innovatiivisten hankkeiden, palveluiden ja tuotteiden kehittämisessä. Esimerkkinä mainittakoon ympäristöministeriön rahoittama, kuudella alueella käynnistynyt Rannat kuntoon -hanke (2015–2016), joka on saanut erittäin paljon kiitosta niin kylien asukkailta, kuntien edustajilta kuin viranomaisiltakin. Hanke on saanut paljon myönteistä julkisuutta myös eri medioissa.

Rannan kunnostustöitä suunnittelemassa. Kuva Hannele Partanen.

Maiseman ja luonnonhoidon palveluja esim. ympäristötukisuunnitelmia, ympäristöneuvontaa koulutusta yms. tehtiin 2 000 kpl. Erityisesti uuden ohjelmakauden ympäristösopimusneuvonta työllisti asiantuntijoita. Toimintavuonna julkaistiin Pellon käytön vaihtoehtoja sekä Åkerns använnings -oppaat, joissa kerrotaan miten ympäristökorvauksen vaihtoehtoja kannattaa hyödyntää. Julkaisut toteutettiin yhteistyössä Maaseutuverkoston kanssa.

Vuoden maisemateko -kilpailu puolestaan innosti lukuisia maaseudun asukkaita parantamaan oman alueensa maisemia. Kilpailuun ilmoitettiin 45 ehdokasta, joista voittajaksi valittiin Köyliön Kankaanpään Kuninkaanlähteen puhdistustyö, missä liejuinen joutoalue muuttui koko kylän virkistysalueeksi pääasiassa kyläläisten talkoovoimin. Vuoden maisemateko -kilpailu sai niin paljon myönteistä palautetta kentältä, että se päätettiin toistaa heti uudelleen vuonna 2016.

Koulutusta uudesta elintarviketietoasetuksesta

Yrityspalveluissa keskeisenä asiana toimintavuonna oli EU:n uusi elintarviketietoasetus, joka määrittelee aikaisempaa tarkemmin elintarvikkeista annettavia tietoja. Elintarvikeasetukseen liittyvien muutosten viestimiseksi järjestettiin useita koulutustilaisuuksia ruoka-, matkailu-, elintarvike- sekä luonnontuoteyrityksille. Koulutusta annettiin sekä Elintarviketieto esiin! -hankkeessa että piirikeskusten omissa tilaisuuksissa.

Yritysasiantuntijat tekivät hygieniatestauksia lähes 600 henkilölle. Lisäksi he antoivat yritysneuvontaa mm. aloittaville yrityksille sekä ruokapalveluiden suunnittelusta, omavalvonnan toteuttamisesta ja tuotekehityksestä ja hinnoittelusta.

Järjestötoiminta


Mahtava marjasaalis, tuhansia halattuja puita, raivattua metsää, valloittavaa villiruokaa, tietoja, taitoja ja iloa. Kuvat: Sinikka Kärki, Päivi Meronen, Pixhill, Kirsi Väisänen ja Sami Karppinen

Järjestötoiminta oli vireää. Paikallistason toimintayksiköitä, maa- ja kotitalousseuroja, maa- ja kotitalousnaisten osastoja tai muita vastaavia, järjestöllä oli 1270. Niissä toimi 51 014 maa- ja kotitalousnaista. Yhteisöllisyyttä lisääviä tapahtumia, kuten kokouksia, retkiä, muonituksia ja muita tapahtumia oli yhteensä liki 13 000 kpl.

Vuoden teemana ja järjestökampanjana oli ”Metsästä voimaa”. Teemavuosi näkyi kaikkien avaintulosalueiden toiminnassa. Vuoden aikana esimerkiksi välitettiin tietoa villiruoasta, informoitiin metsien monimuotoisuudesta, suojelusta ja metsäluonnonhoidosta sekä vahvistettiin osallisuutta ja yhteisöllistä toimintaa. Kaksivuotisen kampanjan aikana järjestettiin tuhat tapahtumaa, joilla tavoitettiin yli 20 000 henkilöä. Yksi konkreettinen esimerkki teeman puitteissa järjestetystä toiminnasta on Miljoona litraa metsämarjoja -kilpailu, joka innosti suomalaisia poimimaan marjoja yli 250 000 litraa.

Uusi strategia

Toimintavuonna saatiin valmiiksi Maa- ja kotitalousnaisten strategia 2016–2020. Strategian työstämisessä olivat mukana Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen henkilöstö, hallituksen jäsenet, piirikeskusten toimi- ja luottamushenkilöitä, järjestön jäseniä sekä sidosryhmien edustajia. Strategiassa kirkastettiin toiminnan tarkoitus, visio, arvot sekä strategiset avaintavoitteet ja toimenpiteet avaintulosalueittain.  

Viestinnän suuri kehitystyö oli uuden viestintästrategian laatiminen sekä visuaalisen ilmeen muutosprosessi, joka johti uuden ilmeen julkaisemiseen helmikuussa 2016.  

Uuden logon terälehdet kuvaavat järjestön neljää toiminta-aluetta. Logo kuvaa myös Maa- ja kotitalousnaisten uutta slogania ”juuret maalla”. Tunnuksen suunnitteli Heli Ranta

Kiitos

Maa- ja kotitalousnaisten Keskuksen ja piirikeskusten toimihenkilöt ovat jälleen tehneet ansiokasta työtä yhteiskunnallisten ja keskusten taloudellisten paineiden alla edistäen parhaansa mukaan suomalaisten hyvinvointia, elinympäristöjen elinvoimaisuutta, yhteiskunnan kilpailukykyä sekä muita yhteiskunnallisesti tärkeitä asioita. Ison ja arvokkaan panoksen järjestön toimintaan ovat tuoneet myös lukuisat luottamushenkilöt. Lämpimät kiitokset kaikille toimi- ja luottamushenkilöille!

Lämpimät kiitokset kuuluvat myös opetus- ja kulttuuriministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, ympäristöministeriölle, maaseutuverkostolle ja kaikille muille organisaatioille ja yksityisille toimijoille, jotka ovat rahoittaneet toimintaamme ja siten mahdollistaneet työmme suomalaisten hyvinvoinnin, elinympäristöjen elinvoimaisuuden ja yhteiskunnan kilpailukyvyn eteen.

Jaa