Asiakaslähtöisten tuotteiden ja palvelujen kehittäminen

Kuva: Ari Nakari

Tuotteiden ja palvelujen kehittäminen palvelumuotoilun avulla

Eväsretket, luonnonyrttien keräily ja hyödyntäminen, aarteenetsintä luonnossa ja kotieläinten hoito maaseutumatkailuyrityksen pihapiirissä ovat esimerkkejä ruokaan, hyvinvointiin ja luontoon liittyvistä vetovoimaisista palveluista, joiden merkitys kasvaa nopeasti.

Autamme palvelujen tuotteistamisessa, missä hyödynnämme palvelumuotoilua. Lähtökohtana on ymmärrys palvelujen käyttäjistä eli tieto näiden arvostuksista, asenteista, tarpeista, toiveista ja kokemuksista. Käyttäjät ymmärretään sekä palvelun maksavina asiakkaina että asiakasrajapinnassa toimivina asiakaspalvelijoina.

Tuote-, resepti- ja ruokapalvelujen suunnittelua

Suunnittelemme kanssasi tuotteita, reseptejä, ruokalistoja tai ateriakokonaisuuksia olipa kyseessä kahvilatuotteet, kotiateriapalvelun järjestäminen, päivittäisten ruokapalvelujen tuottaminen tai vaikkapa elämykselliset catering-palvelut.  Lisäksi saat apua ja ideoita kattauksen suunnitteluun ja toteutukseen. Suunnittelun lähtökohtana ovat asiakastarpeet sekä toiveet, arvot ja tarinat yrityksesi näkökulmasta.

Ruokapalvelusuunnitelma pitää sisällään

  • alkukartoituksen
  • ruokalistan tai ateriakokonaisuuden suunnittelun
  • ruokien valmistusohjeiden kokoamisen
  • laskelmat tarjoilun hinnoittelemiseksi erilaisilla katetuotoilla. 

Ruokapalvelusuunnitelma on hyvä työkalu muun muassa

  • asiakaslähtöisten ja yksilöllisten ruokapalvelujen kehittämisessä ja tuotteistamisessa
  • hinta-laatu -suhteen optimoinnissa
  • kannattavuuden parantamisessa
  • uusien asiakkaiden löytämisessä
  • yrityskuvan rakentamisessa
  • kilpailuedun saavuttamisessa.

Tutustu myös Kasvunvara-työkirjaan.

Jaa