Marjatta Pikkarainen

MKN piirikeskuksen toiminnanjohtajana toimenkuvaani kuuluvat hallinnolliset tehtävät. Toimenkuvaani kuuluu myös hanketyötä.

ProYritys Itä-Suomi
Maakuntarajat ylittävä ProAgria Itä-Suomi
Eurega

Tapahtumat

Hankkeet