Arja Keränen

- ruokamatkailun kehittäminen
- yritysten yhteistyö ja verkostoituminen
- maaseutuyrittäjyyden ja yhteistyön edistäminen

Hankkeet

Ota yhteyttä

Palvelut